Kommunala bolag

Ett kommunalt bolag är ett allmännyttigt företag som drivs av en kommun. Verksamheten kan utövas via ett aktiebolag eller en stiftelse som fungerar som en juridisk person för kommunen. De flesta kommuner har bostadsbolag.

I Upplands-Bro kommun uteses årligen ledamöter och ersättare i respektive styrelse för nedanstående bolag.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp