Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente som Kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämnden respektive ordförande och kontorschef och annan anställd har rätt att besluta om.

Reglemente och delegationsorning hittar du i i författningssamlingen. Se länk nedan.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Dag framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.

Sammanträden och handlingar under 2022

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

27 januari 2022

Dagordning Pdf, 150 kB.

Handlingar Pdf, 2 MB.

Protokoll Pdf, 195 kB.

10 mars 2022

Dagordning Pdf, 94 kB.

Handlingar Pdf, 6 MB.

Protokoll Pdf, 248 kB.

2 juni 2022

Dagordning Pdf, 228 kB.

Handlingar Pdf, 27 MB.

Protokoll Pdf, 421 kB.

6 oktober 2022
17 november 2022
15 december 2022
Ledamöter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019-2022 enligt fördelningen nedan

Partifördelning

 Parti 

 Ordinarie ledamot 

 Ersättare 

Socialdemokraterna 

3

3

 Moderaterna 

2

2

Sverigedemokraterna

2

2

Kristdemokraterna

1

1

Vänsterpartiet

1

1

Centerpartiet

1

1

Liberalerna

1

1

Miljöpartiet

-

-


Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens presidium

Ordförande 
Lisa Edwards (C)

1:e vice ordförande
Masoud Zadeh (M)

2:e vice ordförande
Camilla Janson (S)


Kontakta en politiker

Ledamöter

Ordinare ledamöter

Ersättare

Socialdemokraterna


Camilla Janson

Birgitta Holmström

Lilja Johansson Lindfors

Annika Falk

Hibo Salad Ali

Björn-Inge Björnberg

Moderaterna

Masoud Zadeh

Bobby Chand

Kerstin Molander

Johannes Lundström

Sverigedemokraterna


Börje Svensson

Johan Tholander

Navdeep Singh Bathia

Vakant

Kristdemokraterna


Anna-Maj Lilly

Ylva Henriksson

Vänsterpartiet


Kurshid Chowdhury

Annelies Lindblom

Centerpartiet


Lisa Edwards

Emine Peterson Ersoy

Liberalerna


Nawal Al-Ibrahim

Anders Eklöf


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp