Bygg- och miljönämnd

Bygg- och miljönämndens ansvar är de beslut som handlar om myndighetsuppgifter inom plan- och byggverksamheten till exempel bygglov enligt plan- och bygglagen med undantag för beslut om översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering som Kommunstyrelsen beslutar om.

Därutöver är Bygg- och miljönämnden även tillsynsmyndighet i frågor som handlar om att skydda människors hälsa och miljön enligt Livsmedelslagen, Miljöbalken eller enligt Strålskyddslagen. Nämnden bistår även med utredningar gällande Smittskyddslagen.

Bygg- och miljönämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad Bygg- och miljönämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente  som Kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämnden respektive ordförande och kontorschef och annan anställd har rätt att besluta om.

Reglemente och delegationsorning hittar du i i författningssamlingen. Se länk nedan.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Dag framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.


Sammanträden och handlingar under 2021‌

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

28 januari 2021

Dagordning

Handlingar del 1
Handlingar del 2

Protokollsutdrag § 2 & 13

Protokoll

25 februari 2021

Dagordning

Handlingar del 1

Handlingar del 2

Protokollsutdrag § 21 & 23
Protokoll

25 mars 2021

Dagordning

Handlingar

Protokollsutdrag §38

Protokoll

22 april 2021

Dagordning

Handlingar

Protokollsutdrag §43

Protokoll

20 maj 2021

Dagordning

Handlingar


17 juni 2021
8 juli 2021
23 september 2021
14 oktober 2021
2 december 2021


Sammanträden och handlingar under 2020‌

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

30 januari 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

20 februari 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

2 april 2020

Dagordning

Handlingar

Protokollsutdrag § 42

Protokoll

20 maj 2020

Dagordning

Handlingar

Protokollsutdrag § 52, § 58 § 59, § 68

Protokoll

18 juni 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

16 juli 2020

INSTÄLLT24 september 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

15 oktober 2020

Dagordning

Handlingar

Protokollsutdrag §110
Protokoll

3 december 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll


Sammanträden och handlingar under 2019

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

17 januari 2019
21 februari 2019
21 mars 2019
25 april 2019

Dagordning


Protokoll

23 maj 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll


Omedelbar justering av § 48

13 juni 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

18 juli 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

29 augusti 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

26 september 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll


Omedelbart justerade §§ 98, 99

7 november 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll


Omedebart justerade §§ 104 & 105

12 december 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll
Sammanträdestider och handlingar 2018

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

8 februari 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

15 mars 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

19 april 2018

Dagordning

Handlingar


17 maj 2018
29 juni 2018
16 augusti 2018
4 oktober 2018
15 november
13 december

Prenumerera

Ledamöter

Bygg- och miljönämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019-2022 enligt fördelningen nedan

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

3

3

Moderaterna

2

2

Sverigedemokraterna

2

2

Vänsterpartiet

1

1

Kristdemokraterna

1

1

Centerpartiet

1

1

Liberalerna

1

1

Bygg- och miljönämndens presidium

Ordförande
Börje Wredén (L)

1:e vice ordförande
Andreas Åström (M)

2:e vice ordförande
Jan Lannefelt (S)

Kontakta en politiker‌

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Socialdemokraterna

Jan Lannefelt

Jane Eklund

Rasmus Lindstedt

Agneta Holmenmark

Britt-Marie Gerdin

Leif Johansson

Moderaterna

Andreas Åström

Klas Berlin

Erling Weibust

Ann-Catrin Eriksson

Sverigedemokraterna

Katarina Olofsson

Mats Zettmar

Jan Ramstedt

Bo Nersing

Kristdemokraterna


Jarl Teljstedt

Jan-Erik Björk

Centerpartiet

Per Lindahl

Emine Peterson Ersoy

Liberalerna

Börje Wredén

Malte Hildingsson

Vänsterpartiet

Erik Karlsson

Kristina Henriksson


Fråga oss
Upp