Bygg- och miljönämnd

Bygg- och miljönämndens ansvar är de beslut som handlar om myndighetsuppgifter inom plan- och byggverksamheten till exempel bygglov enligt plan- och bygglagen med undantag för beslut om översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering som Kommunstyrelsen beslutar om.

Därutöver är Bygg- och miljönämnden även tillsynsmyndighet i frågor som handlar om att skydda människors hälsa och miljön enligt Livsmedelslagen, Miljöbalken eller enligt Strålskyddslagen. Nämnden bistår även med utredningar gällande Smittskyddslagen.

Bygg- och miljönämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad Bygg- och miljönämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente  som Kommunfullmäktige beslutat om. Det hittar du i författningssamlingen. Se länk nedan.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Dag framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdestider 2018

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

8 februari 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

15 mars 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

19 april 2018

Dagordning

Handlingar


17 maj 2018
29 juni 2018
16 augusti 2018
4 oktober 2018
15 november 

13 december
Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

2 februari 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

16 mars 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

20 april 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

18 maj 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

15 juni 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

17 augusti 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

14 september 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

26 oktober 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

14 december 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 

Prenumerera

Ledamöter

Bygg- och miljönämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2014-2018 enligt fördelningen nedan

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

2

1

Moderaterna

2

2

Liberalerna

1

1

Sverigedemokraterna

-

-

Miljöpartiet

1

1

Vänsterpartiet

-

-

Kristdemokraterna

-

1

Centerpartiet

1

1

Bygg- och miljönämndens presidium

Ordförande
Lars Brofalk (C)

1:e vice ordförande
Jan Lannefelt (S)

2:e vice ordförande
Minna Ahokas (M)

Kontakta en politiker‌

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Socialdemokraterna

Jan Lannefelt

Hans Söderholm

Jan Westin


Moderaterna

Minna Ahokas

Joakim Bencker

Göran Malmestedt

Masoud Zadeh

Liberalerna

Börje Wredén

André Javdan

Miljöpartiet

Sebastian Blomberg

Cecilia Nielsen

Kristdemokraterna

-

Jarl Teljstedt

Centerpartiet

Lars Brofalk

-