Bygg- och miljönämnd

Bygg- och miljönämndens ansvar är de beslut som handlar om myndighetsuppgifter inom plan- och byggverksamheten till exempel bygglov enligt plan- och bygglagen med undantag för beslut om översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering som Kommunstyrelsen beslutar om.

Därutöver är Bygg- och miljönämnden även tillsynsmyndighet i frågor som handlar om att skydda människors hälsa och miljön enligt Livsmedelslagen, Miljöbalken eller enligt Strålskyddslagen. Nämnden bistår även med utredningar gällande Smittskyddslagen.

Bygg- och miljönämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad Bygg- och miljönämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente  som Kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämnden respektive ordförande och kontorschef och annan anställd har rätt att besluta om.

Reglemente och delegationsorning hittar du i i författningssamlingen. Se länk nedan.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Dag framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.


Sammanträden och handlingar under 2021‌

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

28 januari 2021

Dagordning Pdf, 309 kB.

Handlingar del 1 Pdf, 71 MB.
Handlingar del 2 Pdf, 94 MB.

Protokollsutdrag § 2 & 13 Pdf, 473 kB.

Protokoll Pdf, 466 kB.

25 februari 2021

Dagordning Pdf, 225 kB.

Handlingar del 1 Pdf, 121 MB.

Handlingar del 2 Pdf, 80 MB.

Protokollsutdrag § 21 & 23 Pdf, 286 kB.
Protokoll Pdf, 337 kB.

25 mars 2021

Dagordning Pdf, 350 kB.

Handlingar Pdf, 68 MB.

Protokollsutdrag §38 Pdf, 139 kB.

Protokoll Pdf, 420 kB.

22 april 2021

Dagordning Pdf, 313 kB.

Handlingar Pdf, 94 MB.

Protokollsutdrag §43 Pdf, 426 kB.

Protokoll Pdf, 676 kB.

EXTRA 18 maj 2021

Dagordning Pdf, 185 kB.

Handlingar Pdf, 1 MB.

Protokoll Pdf, 192 kB.

20 maj 2021

Dagordning Pdf, 610 kB.

Handlingar  Pdf, 83 MB.

del 1 Pdf, 83 MB.

Handlingar Pdf, 32 MB.
del 2 Pdf, 32 MB.

Protokollsutdrag §61-62 & 69 Pdf, 547 kB.

Protokoll Pdf, 686 kB.

17 juni 2021

Dagordning Pdf, 260 kB.

Handlingar Pdf, 77 MB.

Protokollsutdrag §82-83 Pdf, 197 kB.

Protokoll Pdf, 713 kB.

Protokollsutdrag §76 Pdf, 309 kB.

8 juli 2021

Dagordning Pdf, 261 kB.

Handlingar Pdf, 107 MB.

Protokollsutdrag §93 Pdf, 184 kB.
Protokoll Pdf, 290 kB.

23 september 2021

Dagordning Pdf, 296 kB.

Handlingar Pdf, 89 MB.

Protokollsutdrag §118 Pdf, 132 kB.

Protokoll Pdf, 553 kB.

14 oktober 2021

Dagordning Pdf, 294 kB.

Handlingar Pdf, 27 MB.

Protokoll Pdf, 2 MB.

2 december 2021

Dagordning Pdf, 798 kB.

Handlingar Pdf, 68 MB.

Protokollsutdrag §139 Pdf, 323 kB.

Protokoll Pdf, 285 kB.

Protokollsutdrag §135 Pdf, 262 kB.


Prenumerera

Ledamöter

Bygg- och miljönämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019-2022 enligt fördelningen nedan

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

3

3

Moderaterna

2

2

Sverigedemokraterna

2

2

Vänsterpartiet

1

1

Kristdemokraterna

1

1

Centerpartiet

1

1

Liberalerna

1

1

Bygg- och miljönämndens presidium

Ordförande
Börje Wredén (L)

1:e vice ordförande
Andreas Åström (M)

2:e vice ordförande
Jan Lannefelt (S)

Kontakta en politiker‌

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Socialdemokraterna

Jan Lannefelt

Agneta Holmenmark

Rasmus Lindstedt

Leif Johansson

Britt-Marie Gerdin

Helena Austrell

Moderaterna

Andreas Åström

Klas Berlin

Erling Weibust

Lina Linderson

Sverigedemokraterna

Katarina Olofsson

Mats Zettmar

Jan Ramstedt

Bo Nersing

Kristdemokraterna


Jarl Teljstedt

Jan-Erik Björk

Centerpartiet

Lars-Gunnar Larson

Therese Ekerholm

Liberalerna

Börje Wredén

Malte Hildingsson

Vänsterpartiet

Erik Karlsson

Kristina Henriksson


Upp