14OKT2021

Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 14 oktober 2021

Sätts upp: 2021-10-14
Tas ned: 2021-11-04

Protokollet är skyddat av sekretess och förvaras hos Kommunledningskontoret.

Senaste nyheterna

Upp