12OKT2021

Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 12 oktober 2021

Sätts upp: 2021-10-12
Tas ned: 2021-11-02

Protokollet är skyddat av sekretess och förvaras hos Kommunledningskontoret.

Senaste nyheterna

Upp