6OKT2020

Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 24 spetember 2020 §98

Sätts upp: 2020-10-06
Tas ned: 2020-10-27

§98 Anslås för sig på grund av felskrivning i diarienummer BYGG.2020.266 som ändrats till BYGG.2020.226

Relaterade nyheter

Upp