7NOV2019

Omedebart justerade §§ 104, 105 från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 7 november 2019

Sätts upp: 2019-11-07

Tas ned: 2019-11-28

Relaterade nyheter