30OKT2019

Protokoll från Socialnämndens arbetsutskott den 30 oktober 2019

Sätts upp: 2019-10-30
Tas ned: 2019-11-20

Protokollet är skyddat av sekretess.

Relaterade nyheter