5DEC2018

Protokollsutdrag beslutsärende § 57 från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 4 december 2018.

Sätts upp: 2018-12-05
Tas ned: 2018-12-26

Relaterade nyheter