21NOV2018

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 15 november 2018

Sätts upp: 2018-11-21
Tas ned: 2018-12-12

Protokollet publiceras inte då det innehåller uppgifter skyddade av sekretess.

Relaterade nyheter