22FEB2021

Kungörelse Fordonsflytt

Sätts upp: 2021-02-22
Tas ner: 2021-03-02

Samhällsbyggnadskontoret

Enligt våra parkeringsvakter står MB RRU247 uppställt i strid mot gällande bestämmelser på Parkeringen i korsningen Bygdegårdsvägen- Enköpingsvägen.

Ni anmodas härmed att omedelbart flytta fordonet. Sker inte detta inom 7 dagar kommer vi att, med stöd av Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (1982:198), besluta om flyttning och/eller skrotning av ovan rubricerat fordon. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Innan ett sådant beslut fattas, ges ni härmed tillfälle att undanskaffa fordonet, som annars kommer att omhändertas och flyttas på er bekostnad genom Upplands-Bro kommuns försorg.

Relaterade nyheter

Fråga oss
Upp