19FEB2021

Kungörelse Fordonsflytt

Sätts upp: 2021-02-19
Tas ned: 2021-02-26

Samhällsbyggnadskontoret

Enligt våra parkeringsvakter står fordon av märket Renault med okänt registreringsnummer uppställt i strid mot gällande bestämmelser på Bro Centrums parkering.

Ni anmodas härmed att omedelbart flytta fordonet. Sker inte detta inom 7 dagar kommer vi att, med stöd av Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (1982:198), besluta om flyttning och/eller skrotning av ovan rubricerat fordon. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Innan ett sådant beslut fattas, ges ni härmed tillfälle att undanskaffa fordonet, som annars kommer att omhändertas och flyttas på er bekostnad genom Upplands-Bro kommuns försorg.

 

 

Relaterade nyheter

Fråga oss
Upp