23APR2020

Kungörelse fordonsflytt

Sätts upp: 2020-03-18
Tas ned: 2020-04-23

Samhällsbyggnadskontoret
Tekniska avdelningen

Enligt våra parkeringsvakter står fordon ELE59A9 uppställt i strid mot gällande bestämmelser på Kyrkvägen 35.

Ni anmodas härmed att omedelbart flytta fordonet. Sker inte detta inom 30 dagar kommer vi att, med stöd av Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (1982:198), besluta om flyttning och/eller skrotning av ovan rubricerat fordon. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Innan ett sådant beslut fattas, ges ni härmed tillfälle att undanskaffa fordonet, som annars kommer att omhändertas och flyttas på er bekostnad genom Upplands-Bro kommuns försorg.

Relaterade nyheter

Upp