14FEB2020

Kungörelse Fordonsflytt

Sätts upp: 2020-02-14
Tas ned: 2020-02-20

Samhällsbyggnadskontoret
Tekniska Avdelningen

Enligt våra parkeringsvakter står ett utländskt fordon med registreringsnummer DA1612 uppställt i strid mot gällande bestämmelser på Eksätervägen.

Ni anmodas härmed att omedelbart flytta fordonet. Sker inte detta inom 6 dagar kommer vi att, med stöd av Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (1982:198), besluta om flyttning och/eller skrotning av ovan rubricerat fordon. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Innan ett sådant beslut fattas, ges ni härmed tillfälle att undanskaffa fordonet, som annars kommer att omhändertas och flyttas på er bekostnad genom Upplands-Bro kommuns försorg.

 

Relaterade nyheter

  • 10 FEB 2020
    Upplands-Bro kommun växer och snart är vi uppe i 30 000 invånare i kommunen. Det firar vi med en tävling!
  • 6 FEB 2020
    I kommunens nya Trygghetscenter i Bro samlas flera aktörer under ett tak. Det ska öka samarbetet och förbättra trygghetsarbetet. Närheten till medborgarna ökar när Upplands-Broare nu enkelt kan ta kontakt med kommun, polis, räddningstjänst,...
  • 6 FEB 2020
    Den 4 februari samlades Upplands-Broborna för årets första Tidig kväll med Kjos. Ett trettiotal personer, i olika åldrar, var på plats i Brohuset för att ställa frågor till kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Kjos (M).