2DEC2019

Kungörelse fordonsflytt

Sätts upp: 2019-12-02
Tas ned: 2020-01-02

Samhällsbyggnadskontoret
Tekniska avdelningen

Enligt våra parkeringsvakter har fordon med registreringsnummer SJY960 stått uppställt i strid mot gällande bestämmelser på p-plats Västra Rydsvägen.

Detta fordon har, enligt SFS 1982:198 FFF 2 § 4, flyttats till Sollentuna Bildemontering AB (08-594 772 90)

Ni anmodas härmed att omedelbart hämta fordonet, görs inte detta inom en månad, kommer vi att med stöd av Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (1982:198), besluta om skrotning av ovan rubricerat fordon på er bekostnad.

Relaterade nyheter