12JUN2019

Kungörelse Fordonsflytt

Sätts upp: 2018-07-24
Tas ner: 2018-07-31

Samhällsbyggnadskontoret
Tekniska avdelningen

Enligt våra parkeringsvakter står fordon SPS03056 uppställt i strid mot gällande bestämmelser på Liljestigen/Vallmostigen.

Ni anmodas härmed att omedelbart flytta fordonet. Sker inte detta inom 7 dagar kommer vi att, med stöd av Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (1982:198), besluta om flyttning och/eller skrotning av ovan rubricerat fordon. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Innan ett sådant beslut fattas, ges ni härmed tillfälle att undanskaffa fordonet, som annars kommer att omhändertas och flyttas på er bekostnad genom Upplands-Bro kommuns försorg.

Relaterade nyheter