29OKT2018

Kungörelse Fordonsflytt

Sätts upp: 2018-10-29
Tas ner: 2019-01-29

Samhällsbyggnadskontoret
Tekniska avdelningen

Beslut

Upplands-Bro kommun har beslutat att fordon av typen husvagn med okänt reg. nr. som stått uppställd i Upplands-Bro ska flyttas till uppställningsplats, Sollentuna Bildemontering AB enligt SFS 1982:198 FFF 2 § 4.

Ni anmodas härmed att omedelbart hämta fordonet, görs inte detta inom tre månader, kommer vi att, med stöd av Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (1982:198), besluta om skrotning av ovan rubricerat fordon på er bekostnad.

Sollentuna Bildemontering, 08-594 772 90

Relaterade nyheter