Anslagstavla

Protokoll

 • 2019-04-16
  Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 11 april 2019
  Sätts upp: 2019-04-16
  Tas ned: 2019-05-07

  Läs mer
 • 2019-04-16
  Protokoll från Käppalaförbundets sammanträde den 19 mars 2019
  Sätts upp: 2019-04-16
  Tas ned: 2019-05-07

  Läs mer
 • 2019-04-15
  Protokollsutdrag §§ 27-28 och §§ 30-38 från Tekniska nämndens sammanträde 2019-04-08
  Sätts upp 2019-04-15
  Tas ned 2019-05-06

  Läs mer
 • 2019-04-11
  Protokollsutdrag § 16 från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 10 april 2019
  Sätts upp: 2019-04-11
  Tas ner: 2019-05-02

  Läs mer
 • 2019-04-10
  Protokoll från Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde den 4 april 2019
  Sätts upp: 2019-04-10
  Tas ner: 2019-05-01

  Läs mer
 • 2019-04-10
  Protokoll från Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde den 31 januari 2019
  Sätts upp: 2019-04-10
  Tas ner: 2019-05-01

  Läs mer
 • 2019-04-09
  Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 2 april 2019
  Sätts upp: 2019-04-09
  Tas ned: 2019-04-30

  Läs mer
 • 2019-04-08
  Protokollsutdrag från Tekniska nämndens  sammanträde 2019-04-08
  Sätts upp: 2019-04-08
  Tas ned: 2019-04-29

  Läs mer
 • 2019-04-08
  Protokoll från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 3 april 2019
  Sätts upp: 2019-04-08
  Tas ned: 2019-04-29

  Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträden

 • 2019-04-17
  Kungörelse: Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 24 april 2019
  Tid: kl. 18:30
  Plats: Stora Scen, Kulturhuset i Kungsängen

  Läs mer
 • 2019-03-13
  Kungörelse - Kommunfullmäktige sammanträder den 20 mars 2019
  Tid: Onsdag den 20 mars 2019 kl. 18:30
  Plats: Kulturhuset i Kungsängen, Stora scenen

  Läs mer

Detaljplaneärenden

 • 2019-04-16
  Tillkännagivande - Granskning av detaljplan för Ekhammar 4:214, Kungsängen
  Sätts upp: 2019-04-16
  Tas ned: 2019-05-03

  Läs mer
 • 2019-04-02
  Kungörelse - Gransking av detaljplan för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.), Bro
  Sätts upp: 2019-04-02
  Tas ned: 2019-04-27

  Läs mer
 • 2018-12-13
  Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2018, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2018-12-13
  Tas ned: 2020-10-03

  Läs mer
 • 2018-03-13
  Kungörelse - detaljplaner som vunnit laga kraft 2017, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2018-03-13
  Tas ned: 2019-11-13

  Läs mer

Övriga anslag