Anslagstavla

Protokoll nämnder

 • 2020-06-25
  Protokoll från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 24 juni 2020
  Sätts upp: 2020-06-25
  Tas ned: 2020-07-16

  Läs mer
 • 2020-06-25
  Protokoll från Överförmyndarna Järfälla kommuns och Upplands-Bro kommuns sammanträde den 9 juni 2020
  Sätts upp: 2020-06-25
  Tas ned: 2020-07-16

  Läs mer
 • 2020-06-25
  Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 25 juni 2020
  Sätts upp: 2020-06-25
  Tas ner: 2020-07-16

  Läs mer
 • 2020-06-25
  Protokoll från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 18 juni 2020
  Sätts upp: 2020-06-25
  Tas ned: 2020-07-16

  Läs mer
 • 2020-06-23
  Protokoll från Tekniska nämnden sammanträde 2020-06-15
  Sätts upp: 2020-06-23
  Tas ned: 2020-07-14

  Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträden

 • 2020-06-11
  Protokollsutdrag § 79 från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020
  Sätts upp: 2020-06-11
  Tas ned: 2020-07-03

  Läs mer

Detaljplaneärenden

 • 2020-01-29
  Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2019, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2020-01-29
  Tas ned: 2021-11-29

  Läs mer
 • 2018-12-13
  Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2018, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2018-12-13
  Tas ned: 2020-10-03

  Läs mer

Övriga anslag

 • 2020-04-23
  Kungörelse fordonsflytt
  Sätts upp: 2020-03-18
  Tas ned: 2020-04-23

  Läs mer
Upp