Anslagstavla

Protokoll nämnder

 • 2019-12-05
  Protokoll från Utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2019
  Sätts upp: 2019-12-05
  Tas ner: 2019-12-26

  Läs mer
 • 2019-12-04
  Protokoll från Trygghetsutskottets sammanträde den 29 november
  Sätts upp: 2019-12-04Tas ned: 2019-12-25
  Läs mer
 • 2019-12-02
  Protokoll från Tekniska nämnden den 2 december 2019 § 102
  Sätts upp 2019-12-02
  Tas ned 2019-12-23

  Läs mer
 • 2019-12-02
  Protokoll från Äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 2 december 2019.
  Sätts upp: 2019-12-02
  Tas ned: 2019-12-23

  Läs mer
 • 2019-11-29
  Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 15 oktober 2019
  Sätts upp: 2019-11-29
  Tas ned: 2019-12-23

  Läs mer
 • 2019-11-26
  Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 21 november 2019
  Sätts upp: 2019-11-27
  Tas ned: 2019-12-17

  Läs mer
 • 2019-11-21
  Justerat protokoll från sammanträde i Norrvattens förbundsfullmäktige den 22 oktober 2019
  Sätts upp: 2019-11-21
  Tas ned: 2019-12-12

  Läs mer
 • 2019-11-21
  Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 21 november 2019
  Sätts upp: 2019-11-21
  Tas ned: 2019-12-12

  Läs mer
 • 2019-11-20
  Protokoll från Äldre- och omsorgsnämnden den 18 november 2019
  Sätts upp: 2019-11-20
  Tas ned: 2019-12-11

  Läs mer
 • 2019-11-19
  Protokoll från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 13 november 2019
  Sätts upp: 2019-11-19Tas ned: 2019-12-10
  Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträden

 • 2019-12-03
  Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2019
  Sätts upp: 2019-12-03
  Tas ned: 2019-12-27

  Läs mer
 • 2019-11-20
  Kungörelse - Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 27 november 2019
  Datum och tid: 27 november 2019 kl. 17:00
  Plats: Stora scenen, Kulturhuset, Kungsängen

  Läs mer
 • 2019-10-30
  Kungörelse: Kommunfullmäktige sammanträder den 6 november 2019
  Tid: 6 november 2019 kl. 18:30
  Plats: Stora scenen, Kulturhuset, Kungsängen

  Läs mer
 • 2019-10-09
  Kungörelse: Kommunfullmäktige sammanträder
  Tid: Onsdagen den 16 oktober kl. 18:30Plats: Gästgiveriet, Kommunhuset, Kungsängen
  Läs mer
 • 2019-10-02
  Kungörelse: Kommunfullmäktige
  sammanträder

  Tid: Onsdagen den 9 oktober 2019 kl. 18:30
  Plats: Stora Scenen, Kulturhuset, Kungsängen

  Läs mer
 • 2019-06-05
  Kungörelse:
  Kommunfullmäktige sammanträder på Kungsängens torg!

  Dag: onsdag den 12 juni 2019
  Tid: 18:30
  Plats: Utomhus på Kungsängens nya torg

  Läs mer
 • 2019-04-17
  Kungörelse: Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 24 april 2019
  Tid: kl. 18:30
  Plats: Stora Scen, Kulturhuset i Kungsängen

  Läs mer
 • 2019-03-13
  Kungörelse - Kommunfullmäktige sammanträder den 20 mars 2019
  Tid: Onsdag den 20 mars 2019 kl. 18:30
  Plats: Kulturhuset i Kungsängen, Stora scenen

  Läs mer

Detaljplaneärenden

 • 2019-11-27
  Kungörelse - Samråd om förslag till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för Täppan (Härnevi 1:34 m.fl.), Bro
  Sätts upp: 2019-11-27
  Tas ned: 2019-12-19

  Läs mer
 • 2018-12-13
  Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2018, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2018-12-13
  Tas ned: 2020-10-03

  Läs mer

Övriga anslag

 • 2019-12-02
  Kungörelse fordonsflytt
  Sätts upp: 2019-12-02
  Tas ned: 2020-01-02

  Läs mer