Anslagstavla

Protokoll nämnder

 • 2019-06-24
  Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde den 17 juni 2019
  Sätts upp: 2019-06-24Tas ned: 2019-07-15
  Läs mer
 • 2019-06-18
  Protokoll från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 13 juni 2019
  Sätts upp: 2019-06-18Tas ned: 2019-07-09
  Läs mer
 • 2019-06-17
  Protokoll från Valnämndens sammanträde den 17 juni 2019
  Sätts upp: 2019-06-17Tas ned: 2019-07-08
  Läs mer
 • 2019-06-14
  Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 11 juni 2019
  Sätts upp: 2019-06-13Tas ned: 2019-07-05
  Läs mer
 • 2019-06-14
  Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 13 juni 2019
  Sätts upp: 2019-06-14
  Tas ned: 2019-07-05

  Läs mer
 • 2019-06-11
  Protokoll från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 29 maj 2019
  Sätts upp: 2019-06-11Tas ned: 2019-07-02
  Läs mer
 • 2019-06-07
  Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2019
  Sätts upp: 2019-06-07Tas ned: 2019-06-28
  Läs mer
 • 2019-06-05
  Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 28 maj 2019.
  Sätts upp: 2019-06-05
  Tas ned: 2019-06-28

  Läs mer
 • 2019-06-04
  Protokoll från Utbildningsnämndens sammanträde den 28 maj 2019
  Sätts upp: 2019-06-04
  Tas ned: 2019-06-25

  Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträden

 • 2019-06-24
  Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2019
  Sätts upp: 2019-06-24
  Tas ned: 2019-07-17

  Läs mer
 • 2019-06-14
  Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2019
  Sätts upp: 2019-06-14
  Tas ned: 2019-07-07

  Läs mer
 • 2019-06-05
  Kungörelse:
  Kommunfullmäktige sammanträder på Kungsängens torg!

  Dag: onsdag den 12 juni 2019
  Tid: 18:30
  Plats: Utomhus på Kungsängens nya torg

  Läs mer
 • 2019-04-17
  Kungörelse: Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 24 april 2019
  Tid: kl. 18:30
  Plats: Stora Scen, Kulturhuset i Kungsängen

  Läs mer
 • 2019-03-13
  Kungörelse - Kommunfullmäktige sammanträder den 20 mars 2019
  Tid: Onsdag den 20 mars 2019 kl. 18:30
  Plats: Kulturhuset i Kungsängen, Stora scenen

  Läs mer

Detaljplaneärenden

 • 2019-06-18
  Kungörelse - Samråd om förslag till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för Trumpetartorp (del av Finnsta 2:5 m.fl.), Bro
  Sätts upp: 2019-06-18
  Tas ned: 2019-09-07

  Läs mer
 • 2018-12-13
  Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2018, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2018-12-13
  Tas ned: 2020-10-03

  Läs mer
 • 2018-03-13
  Kungörelse - detaljplaner som vunnit laga kraft 2017, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2018-03-13
  Tas ned: 2019-11-13

  Läs mer

Övriga anslag

 • 2019-06-18
  Kungörelse fordonsflytt
  Sätts upp: 2019-06-18
  Tas ned: 2019-09-18

  Läs mer
 • 2019-06-12
  Kungörelse Fordonsflytt
  Sätts upp: 2018-07-24
  Tas ner: 2018-07-31

  Läs mer