Anslagstavla

Protokoll nämnder

 • 2019-08-22
  Protokollsuttdrag § 138 & §§ 149-151 Socialnämndens arbetsutskott den 22 augusti 2019
  Sätts upp: 2019-08-22
  Tas ned: 2019-09-19

  Läs mer
 • 2019-08-12
  Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 12 augusti 2019
  Sätts upp: 2019-08-12
  Tas ned: 2019-09-02

  Läs mer
 • 2019-08-06
  Protokoll från Äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 6 augusti 2019
  Sätts upp: 2019-08-06
  Tas ned: 2019-08-27

  Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträden

 • 2019-06-05
  Kungörelse:
  Kommunfullmäktige sammanträder på Kungsängens torg!

  Dag: onsdag den 12 juni 2019
  Tid: 18:30
  Plats: Utomhus på Kungsängens nya torg

  Läs mer
 • 2019-04-17
  Kungörelse: Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 24 april 2019
  Tid: kl. 18:30
  Plats: Stora Scen, Kulturhuset i Kungsängen

  Läs mer
 • 2019-03-13
  Kungörelse - Kommunfullmäktige sammanträder den 20 mars 2019
  Tid: Onsdag den 20 mars 2019 kl. 18:30
  Plats: Kulturhuset i Kungsängen, Stora scenen

  Läs mer

Detaljplaneärenden

 • 2019-06-18
  Kungörelse - Samråd om förslag till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för Trumpetartorp (del av Finnsta 2:5 m.fl.), Bro
  Sätts upp: 2019-06-18
  Tas ned: 2019-09-07

  Läs mer
 • 2018-12-13
  Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2018, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2018-12-13
  Tas ned: 2020-10-03

  Läs mer
 • 2018-03-13
  Kungörelse - detaljplaner som vunnit laga kraft 2017, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2018-03-13
  Tas ned: 2019-11-13

  Läs mer

Övriga anslag

 • 2019-07-15
  Kungörelse Fordonsflytt
  Sätts upp: 2019-07-15Tas ned:2019-07-18
  Läs mer
 • 2019-07-05
  Kungörelse Fordonsflytt
  Sätts upp: 2019-07-05
  Tas ned: 2019-10-10

  Läs mer
 • 2019-06-18
  Kungörelse fordonsflytt
  Sätts upp: 2019-06-18
  Tas ned: 2019-09-18

  Läs mer
 • 2019-06-12
  Kungörelse Fordonsflytt
  Sätts upp: 2018-07-24
  Tas ner: 2018-07-31

  Läs mer