Anslagstavla

Protokoll från

Protokoll nämnder


 • Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 14 oktober 2021
  Sätts upp: 2021-10-14
  Tas ned: 2021-11-04

  Läs mer

 • Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro kommuner den 23 september 2021
  Sätts upp: 2021-10-13
  Tas ned: 2021-11-04

  Läs mer

 • Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 12 oktober 2021
  Sätts upp: 2021-10-12
  Tas ned: 2021-11-02

  Läs mer

 • Protokoll från Valnämndens sammanträde den 11 oktober 2021
  Sätts upp: 2021-10-11
  Tas ned: 2021-11-01

  Läs mer

 • Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 30 september 2021 §§ 45-47, §§ 50-58
  Sätts upp: 2021-10-08
  Tas ned: 2021-10-29

  Läs mer

 • Protokoll från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 29 september 2021
  Sätts upp: 2021-10-05
  Tas ned: 2021-10-26

  Läs mer

 • Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde den 29 september 2021
  Sätts upp: 2021-10-05
  Tas ned: 2021-10-26

  Läs mer

 • Protokoll från Kultur- och fritidsnämdens sammanträde den 28 september 2021
  Sätts upp: 2021-10-04
  Tas ned: 2021-10-25

  Läs mer

 • Protokollsutdrag §§ 48-49 från Socialnämndens sammanträde den 30 september 2021
  Sätts upp: 2021-09-30
  Tas ned: 2021-10-21

  Läs mer

 • Protokoll från Äldre- och omsorgsnämdens sammanträde den 27 september 2021
  Sätts upp: 2021-09-30
  Tas ned: 2021-10-21

  Läs mer

 • Protokollsutdrag §43 från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 28 september 2021
  Sätts upp: 2021-09-28
  Tas ned: 2021-10-19

  Läs mer

 • Protokoll från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde den 23 september 2021
  Sätts upp: 2021-09-28
  Tas ned: 2021-10-19

  Läs mer

 • Protokoll från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 23 september 2021
  Sätts upp: 2021-09-28
  Tas ned: 2021-10-19

  Läs mer

 • Protokoll från Utbildningsnämndens sammanträde den 21 september 2021
  Sätts upp: 2021-09-27
  Tas ned: 2021-10-18

  Läs mer

 • Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde den 20 september 2021

  Sätts upp: 2021-09-27
  Tas ned: 2021-10-18

  Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträden


 • Kommunfullmäktige sammanträder
  Datum: Onsdagen den 13 oktober 2021
  Tid: Kl. 18:30
  Plats: Stora scenen, Kulturhuset och på distans.
  Sammanträdet kan också med fördel följas via webb-TV på kommunens hemsida.

  Läs mer

Detaljplaneärenden


 • Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2020, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2020-12-17
  Tas ned: 2022-12-17

  Läs mer

 • Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2019, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2020-01-29
  Tas ned: 2021-11-29

  Läs mer

Övriga anslag


 • Mottagningstider 2021 - Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro
  Läs mer
Upp