Anslagstavla

Protokoll från

Protokoll nämnder


 • Protokoll från styrelsemöte med Upplands-Bro kommunföreag AB den 15 juni 2021
  Sätts upp: 2021-06-17
  Tas ned: 2021-07-09

  Läs mer

 • Protokollsutdrag §82-83 från Bygg- och miljönämnden
  Sätts upp: 2021-06-17
  Tas ned: 2021-07-08

  Läs mer

 • Protokoll från Kommunalförbundet Norrvattens sammanträde den 3 juni 2021
  Sätts upp: 2021-06-17
  Tas ned: 2021-07-08

  Läs mer

 • Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-06-17
  Sätts upp: 2021-06-17
  Tas ned: 2021-07-08

  Läs mer

 • Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 10 juni
  Sätts upp: 2021-06-14
  Tas ned: 2021-07-05

  Läs mer

 • Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde den 8 juni 2021
  Sätts upp: 2021-06-08
  Tas ned: 2021-06-29

  Läs mer

 • Protokoll från Kommunalförbundet Norrvattens sammanträde den 18 maj 2021
  Sätts upp: 2021-06-03
  Tas ned: 2021-06-24

  Läs mer

 • Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde den 24 maj 2021
  Sätts upp: 2021-06-02
  Tas ned: 2021-06-23

  Läs mer

 • Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 27 maj 2021
  Sätts upp: 2021-06-02
  Tas ned: 2021-06-23

  Läs mer

 • Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 maj 2021
  Sätts upp: 2021-06-01
  Tas ned: 2021-06-22

  Läs mer

 • Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2021
  Sätts upp: 2021-06-01
  Tas ned: 2021-06-22

  Läs mer

 • Protokoll från Trygghetsutskottets sammanträde den 28 maj 2021
  Sätts upp: 2021-06-01
  Tas ned: 2021-06-22

  Läs mer

 • Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 31 maj 2021
  Sätts upp: 2021-05-31
  Tas ned: 2021-06-21

  Läs mer

 • Protokoll från Käppalaförbundets fullmäktige 2021-05-18
  Sätts upp: 2021-05-31
  Tas ned: 2021-06-22

  Läs mer

 • Protokoll från Utbildningsnämndens sammanträde den 25 maj 2021
  Sätts upp: 2021-05-28
  Tas ned: 2021-06-18

  Läs mer

 • Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 27 maj 2021
  Sätts upp: 2021-05-27
  Tas ned: 2021-06-17

  Läs mer

 • Protokoll från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 24 maj 2021
  Sätts upp: 2021-05-27
  Tas ned: 2021-06-17

  Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträden


 • Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 juni 2021
  Sätts upp: 2021-06-17
  Tas ned: 2021-07-08

  Läs mer

 • Protokollsutdrag §94 från Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 juni 2021
  Sätts upp: 2021-06-11
  Tas ned: 2021-07-02

  Läs mer

 • Tillkännagivande: Kommunfullmäktige sammanträde den 10 juni 2020
  Plats: Ekhammarscenen Ekhammarskolan /
  Webb-TV: https://www.upplands-bro.se/kommun--politik/om-kommunen/pressrum-kontakt-och-webb-tv/webb-tv.htmlTid: Kl. Tid: 18:30

  Läs mer

 • Kommunfullmäktige sammanträder
  Datum: onsdagen den 9 juni 2021
  Tid: kl. 15:00
  Plats: Ekhammarscenen, Kungsängen och på distans.
  Sammanträdet kan också med fördel följas via webb-TV på kommunens hemsida med hänsyn till rådande pandemi.

  Läs mer

Detaljplaneärenden


 • Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2020, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2020-12-17
  Tas ned: 2022-12-17

  Läs mer

 • Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2019, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2020-01-29
  Tas ned: 2021-11-29

  Läs mer

Övriga anslag


 • Kungörelse- Granskning av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040
  Sätts upp: 2021-06-02
  Tas ned: 2021-10-01

  Läs mer

 • Mottagningstider 2021 - Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro
  Läs mer
Upp