Anslagstavla

Protokoll nämnder

 • 2020-04-07
  Protokoll från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 2 april 2020
  Sätts upp: 2020-04-07
  Tas ned: 2020-04-30

  Läs mer
 • 2020-04-07
  Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 31 mars 2020
  Sätts upp: 2020-04-07
  Tas ned: 2020-04-30

  Läs mer
 • 2020-04-07
  Protokoll från Socialnämndens samanträde den 2 april 2020
  Sätts upp: 2020-04-07
  Tas ned: 2020-04-28

  Läs mer
 • 2020-04-07
  Protokoll från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 1 april 2020
  Sätts upp: 2020-04-07
  Tas ned: 2020-04-28

  Läs mer
 • 2020-04-06
  Protokoll frånTekniska nämndens sammanträde den 30 mars 2020
  Sätts upp: 2020-04-06
  Tas ned: 2020-04-27

  Läs mer
 • 2020-04-06
  Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde (extrainsatt) den 6 april 2020
  Sätts upp: 2020-04-06
  Tas ned: 2020-04-27

  Läs mer
 • 2020-04-06
  Protokoll från Utbildningsnämndens sammanträde den 31 mars 2020
  Sätts upp: 2020-04-06
  Tas ned: 2020-04-27

  Läs mer
 • 2020-04-02
  Protokollsutdrag från Bygg-och miljönämnden sammanträde den 2 april, § 42
  Sätts upp: 2020-04-02
  Tas ned: 2020-04-27

  Läs mer
 • 2020-04-01
  Protokoll från Äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 1 april
  Sätts upp: 2020-04-01
  Tas ned: 2020-04-22

  Läs mer
 • 2020-04-01
  Protokoll från Tekniska nämndens arbetsutskott den 30 mars 2020
  Sätts upp: 2020-04-01
  Tas ned: 2020-04-21

  Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträden

 • 2020-03-11
  Kommunfullmäktige sammanträder
  Datum: 2020-03-18
  Tid: 18:30
  Plats: Stora scenen, Kulturhuset Kungsängen
  Webbsänding: Sammanträdet går också att följa via kommunens hemsida

  Läs mer
 • 2020-02-05
  Tillkännagivande
  Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 12 februari 2020 kl. 18:30.
  Plats: Stora scenen, Kulturhuset, Kungsängen

  Läs mer
 • 2019-12-11
  Kungörelse: Kommunfullmäktige sammanträder 18 december 2019
  Tid: onsdagen den 18 december 2019 kl. 18:30
  Plats: Stora scenen, Kulturhuset, Kungsängen

  Sammanträdet är öppet för allmänheten och kan också följas via webb-tv, https://www.upplands-bro.se/kommun--politik/pressrum-kontakt-och-webb-tv/webb-tv.html

  Läs mer
 • 2019-11-20
  Kungörelse - Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 27 november 2019
  Datum och tid: 27 november 2019 kl. 17:00
  Plats: Stora scenen, Kulturhuset, Kungsängen

  Läs mer
 • 2019-10-30
  Kungörelse: Kommunfullmäktige sammanträder den 6 november 2019
  Tid: 6 november 2019 kl. 18:30
  Plats: Stora scenen, Kulturhuset, Kungsängen

  Läs mer
 • 2019-10-09
  Kungörelse: Kommunfullmäktige sammanträder
  Tid: Onsdagen den 16 oktober kl. 18:30Plats: Gästgiveriet, Kommunhuset, Kungsängen
  Läs mer
 • 2019-10-02
  Kungörelse: Kommunfullmäktige
  sammanträder

  Tid: Onsdagen den 9 oktober 2019 kl. 18:30
  Plats: Stora Scenen, Kulturhuset, Kungsängen

  Läs mer
 • 2019-06-05
  Kungörelse:
  Kommunfullmäktige sammanträder på Kungsängens torg!

  Dag: onsdag den 12 juni 2019
  Tid: 18:30
  Plats: Utomhus på Kungsängens nya torg

  Läs mer
 • 2019-04-17
  Kungörelse: Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 24 april 2019
  Tid: kl. 18:30
  Plats: Stora Scen, Kulturhuset i Kungsängen

  Läs mer
 • 2019-03-13
  Kungörelse - Kommunfullmäktige sammanträder den 20 mars 2019
  Tid: Onsdag den 20 mars 2019 kl. 18:30
  Plats: Kulturhuset i Kungsängen, Stora scenen

  Läs mer

Detaljplaneärenden

 • 2020-01-29
  Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2019, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2020-01-29
  Tas ned: 2021-11-29

  Läs mer
 • 2018-12-13
  Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2018, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2018-12-13
  Tas ned: 2020-10-03

  Läs mer

Övriga anslag

 • 2020-04-01
  Kommunalförbundet Norrvattens sammanträdesprotokoll, 19 februari 2020
  Sätts upp: 2020-04-01
  Tas ned: 2020-04-22

  Läs mer
 • 2020-03-24
  Kungörelse Fordonsflytt
  Sätts upp: 2020-03-24Tas ned: 2020-04-24
  Läs mer
 • 2020-03-18
  Kungörelse fordonsflytt
  Sätts upp: 2020-03-18
  Tas ned: 2020-04-18

  Läs mer
 • 2020-01-28
  Kungörelse fordonsflytt
  Sätts upp: 2020-01-20Tas ned: 2020-01-27
  Läs mer
Upp