Anslagstavla

Protokoll nämnder

 • 2019-10-17
  Protokoll från extrainsatt sammanträde från Kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2019
  Sätts upp: 2019-10-17
  Tas ned: 2019-11-11

  Läs mer
 • 2019-10-17
  Protokollsuttdrag §§ 187-188 från socialnämndens arbetsutskott den 17 oktober 2019
  Sätts upp: 2019-10-17
  Tas ned: 2019-11-07

  Läs mer
 • 2019-10-16
  Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 oktober 2019
  Sätts upp: 2019-10-16
  Tas ned: 2019-11-08

  Läs mer
 • 2019-10-15
  Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro kommun den 27 september 2019
  Sätts upp: 2019-10-15
  Tas ned: 2019-11-05

  Läs mer
 • 2019-10-01
  Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 september 2019
  Sätts upp: 2019-10-01
  Tas ned: 2019-10-25

  Läs mer
 • 2019-10-01
  Protokoll från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 26 september 2019
  Sätts upp: 2019-10-01Tas ned: 2019-10-22
  Läs mer
 • 2019-10-01
  Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde den 25 september 2019
  Sätts upp: 2019-10-01Tas ned: 2019-10-22
  Läs mer
 • 2019-09-30
  Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde den 23 september 2019
  Sätts upp 2019-09-30
  Tas ner 2019-10-21

  Läs mer
 • 2019-09-30
  Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 26 september 2019
  Sätts upp: 2019-09-30
  Tas ned: 2019-10-21

  Läs mer
 • 2019-09-30
  Protokoll från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 23 september 2019
  Sätts upp: 2019-09-30
  Tas ned: 2019-10-21

  Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträden

 • 2019-10-09
  Kungörelse: Kommunfullmäktige sammanträder
  Tid: Onsdagen den 16 oktober kl. 18:30Plats: Gästgiveriet, Kommunhuset, Kungsängen
  Läs mer
 • 2019-10-02
  Kungörelse: Kommunfullmäktige
  sammanträder

  Tid: Onsdagen den 9 oktober 2019 kl. 18:30
  Plats: Stora Scenen, Kulturhuset, Kungsängen

  Läs mer
 • 2019-06-05
  Kungörelse:
  Kommunfullmäktige sammanträder på Kungsängens torg!

  Dag: onsdag den 12 juni 2019
  Tid: 18:30
  Plats: Utomhus på Kungsängens nya torg

  Läs mer
 • 2019-04-17
  Kungörelse: Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 24 april 2019
  Tid: kl. 18:30
  Plats: Stora Scen, Kulturhuset i Kungsängen

  Läs mer
 • 2019-03-13
  Kungörelse - Kommunfullmäktige sammanträder den 20 mars 2019
  Tid: Onsdag den 20 mars 2019 kl. 18:30
  Plats: Kulturhuset i Kungsängen, Stora scenen

  Läs mer

Detaljplaneärenden

 • 2019-10-01
  Tillkännagivande antagande av detaljplan för Ekhammar 4:214, Kungsängen
  Sätts upp: 2019-10-01
  Tas ned: 2019-10-23

  Läs mer
 • 2018-12-13
  Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2018, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2018-12-13
  Tas ned: 2020-10-03

  Läs mer
 • 2018-03-13
  Kungörelse - detaljplaner som vunnit laga kraft 2017, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2018-03-13
  Tas ned: 2019-11-13

  Läs mer

Övriga anslag

 • 2019-10-11
  Kungörelse fordonsflytt
  Sätts upp: 2019-10-11Tas ned: 2019-11-11
  Läs mer
 • 2019-10-08
  Kungörelse av kallelse till Käppalaförbundets sammanträde 22 oktober 2019
  Sätts upp: 2019-10-08
  Tas ned: 2019-10-23

  Läs mer
 • 2019-10-07
  Kungörelse av Norrvattens förbundsfullmäktige sammanträde den 22 oktober 2019
  Sätts upp: 2019-10-07
  Tas ned: 2019-10-22

  Läs mer