Anslagstavla

Protokoll från

Protokoll nämnder


 • Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 17 september 2021
  Sätts upp: 2021-09-24
  Tas ned: 2021-10-15

  Läs mer

 • Protokollsutdrag §118 från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 23 september 2021
  Sätts upp: 2021-09-23
  Tas ned: 2021-10-14

  Läs mer

 • Protokoll från Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor 2021-09-22
  Sätts upp: 2021-09-23
  Tas ned: 2021-10-15

  Läs mer

 • Käppalaförbundets styrelseprotokoll 2021-08-26
  Sätts upp: 2021-09-21
  Tas ner: 2021-10-13

  Läs mer

 • Protokollsutdrag §75 från Tekniska nämndens sammanträde den 20 september 2021
  Sätts upp: 2021-09-20
  Tas ned: 2021-10-11

  Läs mer

 • Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 16 september 2021
  Sätts upp: 2021-09-16
  Tas ned: 2021-10-07

  Läs mer

 • Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro kommuner 2021-08-24
  Sätts upp: 2021-09-07
  Tas ned: 2021-09-29

  Läs mer

 • Protokoll från Trygghetsutskottets sammanträde den 3 september 2021
  Sätts upp: 2021-09-07
  Tas ned: 2021-09-28

  Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträden


 • Tillkännagivande: Kommunfullmäktige sammanträde den 10 juni 2020
  Plats: Ekhammarscenen Ekhammarskolan /
  Webb-TV: https://www.upplands-bro.se/kommun--politik/om-kommunen/pressrum-kontakt-och-webb-tv/webb-tv.htmlTid: Kl. Tid: 18:30

  Läs mer

Detaljplaneärenden


 • Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2020, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2020-12-17
  Tas ned: 2022-12-17

  Läs mer

 • Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2019, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2020-01-29
  Tas ned: 2021-11-29

  Läs mer

Övriga anslag


 • Kungörelse- Granskning av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040
  Sätts upp: 2021-06-02
  Tas ned: 2021-10-01

  Läs mer

 • Mottagningstider 2021 - Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro
  Läs mer
Upp