Anslagstavla


Protokoll

 • 2018-12-14
  Protokoll från Kommunfullmäktiges valberednings sammanträde den 11 december 2018
  Sätts upp: 2018-12-14Tas ned: 2019-01-04
  Läs mer
 • 2018-12-14
  Protokollsutdrag § 106 från socialnämnden den 13 december 2019
  Sätts upp: 2018-12-14
  Tas ned: 2019-01-04

  Läs mer
 • 2018-12-14
  Protokoll från gemensam nämnd för familjerättsliga frågor den 12 december 2018
  Sätts upp: 2018-12-14
  Tas upp: 2019-01-03

  Läs mer
 • 2018-12-13
  Protokollsuttdrag §§ 51-56 och §§58-60 från Kultur- och fritidsnämnden den 4 december 2018
  Sätts upp: 2018-12-13
  Tas ned: 2018-01-03

  Läs mer
 • 2018-12-13
  Protokollsutdrag § 267 från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 13 december 2018
  Sätts upp: 2018-12-13
  Tas ned: 2018-01-03

  Läs mer
 • 2018-12-12
  Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde den 5 december 2018
  Sätts upp: 2018-12-12Tas ned: 2019-01-02
  Läs mer
 • 2018-12-05
  Protokollsutdrag beslutsärende § 57 från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 4 december 2018.
  Sätts upp: 2018-12-05
  Tas ned: 2018-12-26

  Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträden

 • 2018-12-12
  Kungörelse till Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2018
  Kommunfullmäktige sammanträder den 19 december 2018 kl. 13:00 i lokalen Stora scenen i Kulturhuset, Kungsängen
  Läs mer
 • 2018-11-29
  Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 2018
  Sätts upp: 2018-11-29
  Tas ned: 2018-12-20

  Läs mer
 • 2018-11-14
  Kungörelse till kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 2018.
  Kommunfullmäktige sammanträder den 21 november 2018 kl. 18.30 i lokalen Stora scenen i Kulturhuset, Kungsängen
  Läs mer
 • 2018-09-12
  Kungörelse till kommunfullmäktige den 19 september
  Kommunfullmäktige sammanträder den 19 september kl. 18.30 i Stora scenen, Kulturhuset, Kungsängen.Läs kungörelsen här
  Läs mer

Detaljplaneärenden

 • 2018-12-13
  Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2018, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2018-12-13
  Tas ned: 2020-10-03

  Läs mer
 • 2018-11-28
  Kungörelse - Samråd om förslag till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för Säbyholm (del av Säbyholm 5:1 m.fl.), Bro
  Sätts upp: 2018-11-28
  Tas ned: 2019-01-08

  Läs mer
 • 2018-03-13
  Kungörelse - detaljplaner som vunnit laga kraft 2017, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2018-03-13
  Tas ned: 2019-11-13

  Läs mer

Övriga anslag

 • 2018-12-11
  Kungörelse fordonsflytt
  Sätt upp 2018-12-11
  Tas ned  2018-12-18

  Läs mer
 • 2018-12-06
  Kungörelse Käppalaförbundets fullmäktiges sammanträde den 18 december 2018
  Sätts upp: 2018-12-06
  Tas ned: 2018-12-19

  Läs mer
 • 2018-12-04
  Kungörelse av förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Norrvatten sammanträde den 18 december 2018
  Sätts upp: 2018-12-04
  Tas ned: 2018-12-19

  Läs mer
 • 2018-10-29
  Kungörelse Fordonsflytt
  Sätts upp: 2018-10-29
  Tas ner: 2019-01-29

  Läs mer