Anslagstavla

Protokoll nämnder

 • 2020-09-18
  Protokollsutdrag § 216 från Socialnämndens arbetsutskott den 17 september 2020
  Sätts upp: 2020-09-18
  Tas ner: 2020-10-09

  Läs mer
 • 2020-09-08
  Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 8 september 2020
  Sätts upp: 2020-09-08
  Tas ner: 2020-09-29

  Läs mer
 • 2020-09-01
  Protokoll från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 19 augusti 2020
  Sätts upp: 2020-09-01
  Tas ned: 2020-09-22

  Läs mer
 • 2020-09-01
  Protokoll från Utbildningsnämndens sammanträde den 25 augusti 2020
  Sätts upp: 2020-09-01
  Tas ner: 2020-09-22

  Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträden

 • 2020-06-11
  Protokollsutdrag § 79 från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020
  Sätts upp: 2020-06-11
  Tas ned: 2020-07-03

  Läs mer

Detaljplaneärenden

 • 2020-09-09
  Kungörelse - Samråd om detaljplan Viby (Viby 19:3), Kungsängen
  Sätts upp: 2020-09-09
  Tas ned: 2020-10-15

  Läs mer
 • 2020-09-02
  Kungörelse - Inför antagande 2 av detaljplan Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.)
  Sätts upp: 2020-09-02
  Tasned: 2020-10-01

  Läs mer
 • 2020-01-29
  Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2019, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2020-01-29
  Tas ned: 2021-11-29

  Läs mer
 • 2018-12-13
  Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2018, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2018-12-13
  Tas ned: 2020-10-03

  Läs mer

Övriga anslag

 • 2020-09-15
  Kungörelse Fordonsflytt
  Sätts upp: 2020-09-15
  Tas ned: 2020-09-22

  Läs mer
 • 2020-09-11
  Justerat protokoll från Kommunalförbundet Norrvatten 2020-08-26
  Sätts upp: 2020-09-11
  Tas ned: 2020-10-02

  Läs mer
Upp