Anslagstavla

Protokoll från

Protokoll nämnder


 • Protokoll från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 25 februari
  Sätts upp: 2021-03-02
  Tas ned: 2021-03-23

  Läs mer

 • Protokoll från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 22 februari 2021
  Sätts upp: 2021-03-01
  Tas ned: 2021-03-22

  Läs mer

 • Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 25 februari 2021 §§ 21 och 23
  Sätts upp: 2021-02-25
  Tas ned: 2021-03-18

  Läs mer

 • Protokoll från styrelsemöte med Upplands-Bro kommunföreteg AB
  Sätts upp: 2021-02-25
  Tas ned: 2021-03-19

  Läs mer

 • Protokoll från Utbildningsnämndens sammanträde den 23 februari 2021
  Sätts upp: 2021-02-24
  Tas ner: 2021-03-17

  Läs mer

 • Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde den 23 februari 2021
  Sätts upp: 2021-02-23
  Tas ned: 2021-03-16

  Läs mer

 • Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 18 februari 2021
  Sätts upp: 2021-02-23
  Tas ned: 2021-03-16

  Läs mer

 • Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde den 15 februari 2021
  Sätts upp: 2021-02-23
  Tas ned: 2021-03-16

  Läs mer

 • Protokoll från Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde den 18 februari 2021
  Sätts upp: 2021-02-23
  Tas ner: 2021-02-16

  Läs mer

 • Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 februari 2021
  Sätts upp: 2021-02-22
  Tas ned: 2021-03-17

  Läs mer

 • Protokoll från Trygghetsutskottets sammanträde den 19 februari 2021
  Sätts upp: 2021-02-22
  Tas ned: 2021-03-15

  Läs mer

 • Protokoll från Socialnämndens arbetsutskott den 18 februari 2021
  Sätts upp: 2021-02-18
  Tas ner: 2021-03-11

  Läs mer

 • Protokoll från Samhällsbyggnadsutskottet den 10 februari 2021
  Sätts upp: 2021-02-12
  Tas ned: 2021-03-05

  Läs mer

 • Protokollsutdrag § 7 från Kommunstyrelsens sammanträde den 3 februari 2021 - omjusterat
  Sätts upp: 2021-02-09
  Tas ned: 2021-03-02

  Läs mer

 • Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde den 3 februari 2021
  Sätts upp: 2021-02-09
  Tas ned: 2021-03-02

  Läs mer

 • Protokoll från Samhällsbyggnadsutskottet den 3 februari 2021
  Sätts upp: 2021-02-09
  Tas ned: 2021-03-02

  Läs mer

 • Protokoll från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 9 december 2020
  Sätts upp: 2020-12-16
  Tas ned: 2021-01-06

  Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträden


 • Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 februari 2021
  Sätts upp: 2021-02-25
  Tas ned: 2021-03-19

  Läs mer

 • Extrainsatt sammanträde för Kommunfullmäktige
  Tid: 14 oktober 2020
  Plats: Ekhammarscenen eller på distans
  Sammanträdet webbsänds här

  Läs mer

 • Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september 2020
  Sätts upp: 2020-10-07
  Tas ned: 2020-10-29

  Läs mer

 • Protokollsutdrag § 79 från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020
  Sätts upp: 2020-06-11
  Tas ned: 2020-07-03

  Läs mer

Detaljplaneärenden


 • Kungörelse - Samråd om förslag till detaljplan samt miljökonsekvensbeskrivning för del av Tång 2:5 m.fl, Kungsängen
  Sätts upp: 2021-02-17
  Tas ned: 2021-03-18

  Läs mer

 • Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2020, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2020-12-17
  Tas ned: 2022-12-17

  Läs mer

 • Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2019, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2020-01-29
  Tas ned: 2021-11-29

  Läs mer

Övriga anslag


 • Mottagningstider 2021 - Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro
  Läs mer
Fråga oss
Upp