Anslagstavla

Protokoll från

Protokoll nämnder


 • Protokoll från Tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 20 november 2020
  Sätts upp: 2020-11-20
  Tas ned: 2020-12-11

  Läs mer

 • Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 20 november 2020
  Sätts upp: 2020-11-20
  Tas ner: 2020-12-11

  Läs mer

 • Protokoll från Norrvattens förbundsfullmäktige den 3 november 2020
  Sätts upp: 2020-11-18
  Tas ned: 2020-12-09

  Läs mer

 • Protokoll från Äldre- och omsorgsnämndens arbetsut-skotts sammanträde
  Sätts upp: 2020-11-17
  Tas ned: 2020-12-08

  Läs mer

 • Käppalaförbundets fullmäktigeprotokoll från den 3 november 2020
  Sätts upp: 2020-11-17
  Tas ned: 2020-12-01

  Läs mer

 • Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 12 november 2020
  Sätts upp: 2020-11-12
  Tas ner: 2020-12-03

  Läs mer

 • Protokoll från Gemensam nämnd för familjerättsliga frågors sammanträde den 4 november 2020
  Sätts upp: 2020-11-05
  Tas ned: 2020-11-26

  Läs mer

 • Protokoll från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 28 oktober 2020
  Sätts upp: 2020-11-03
  Tas ned: 2020-11-24

  Läs mer

 • Protokoll §§125-150 från Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2020
  Sätts upp: 2020-11-03
  Tas ned: 2020-11-24

  Läs mer

 • Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 29 september 2020
  Sätts upp: 2020-09-30
  Tas ned: 2020-10-23

  Läs mer

 • Protokoll från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 19 augusti 2020
  Sätts upp: 2020-09-01
  Tas ned: 2020-09-22

  Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträden


 • Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 november 2020
  Sätt upp: 2020-11-19
  Tas ned: 2020-12-11

  Läs mer

 • Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 11 november 2020
  Tid: 17:00
  Plats: Ekhammarscenen i Kungsängen och på distans
  Sammanträdet webbsänds här

  Läs mer

 • Extrainsatt sammanträde för Kommunfullmäktige
  Tid: 14 oktober 2020
  Plats: Ekhammarscenen eller på distans
  Sammanträdet webbsänds här

  Läs mer

 • Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september 2020
  Sätts upp: 2020-10-07
  Tas ned: 2020-10-29

  Läs mer

 • Protokollsutdrag § 79 från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020
  Sätts upp: 2020-06-11
  Tas ned: 2020-07-03

  Läs mer

Detaljplaneärenden


 • Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2019, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2020-01-29
  Tas ned: 2021-11-29

  Läs mer

Övriga anslag

Upp