Anslagstavla

Protokoll

 • 2019-02-13
  Omedelbart justerad paragraf från Tekniska nämndens sammanträde den 13 februari 2019
  Sätts upp: 2019-02-13Tas ned: 2019-03-06
  Läs mer
 • 2019-02-06
  Protokoll från Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde den 31 januari 2019
  Sätts upp: 2019-02-06
  Tas ned: 2019-02-28

  Läs mer
 • 2019-02-05
  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 5 februari 2019
  Sätts upp: 2019-02-05
  Tas ned: 2019-02-26

  Läs mer
 • 2019-02-05
  Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 31 januari 2019
  Sätts upp: 2019-02-05
  Tas ned: 2019-02-26

  Läs mer
 • 2019-02-05
  Protokoll från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 28 januari 2019
  Sätts upp: 2019-02-05
  Tas ned: 2019-02-26

  Läs mer
 • 2019-02-04
  Protokoll från Utbildningsnämndens sammanträde den 29 januari 2019
  Sätta upp: 2019-02-04
  Tas ned: 2019-02-26

  Läs mer
 • 2019-01-31
  Protokoll från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 23 januari 2019
  Sätts upp: 2019-01-31
  Tas ned: 2019-02-22

  Läs mer
 • 2019-01-29
  Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde den 23 januari 2019
  Sätts upp: 2019-01-29
  Tas ned: 2019-02-20

  Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträden

 • 2019-02-12
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 6 februari 2019
  Sätts upp: 2019-02-12
  Tas ned: 2019-03-06

  Läs mer
 • 2019-01-30
  Kungörelse till kommunfullmäktiges sammanträde den 6 februari 2019 kl. 18:30
  Tid: Onsdag den 6 februari 2019 kl. 18.30
  Plats: Kulturhuset i Kungsängen, Stora scenen.

  Läs mer

Detaljplaneärenden

 • 2018-12-13
  Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2018, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2018-12-13
  Tas ned: 2020-10-03

  Läs mer
 • 2018-03-13
  Kungörelse - detaljplaner som vunnit laga kraft 2017, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2018-03-13
  Tas ned: 2019-11-13

  Läs mer

Övriga anslag

 • 2019-02-07
  Sätts upp: 2019-02-07
  Tas ned: 2019-02-13

  Läs mer
 • 2019-01-22
  Kungörelse Fordonsflytt
  Sätts upp: 2019-01-22
  Tas ned: 2019-02-23

  Läs mer