Äldre- och omsorgsnämnden

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg om äldre och andra med behov av insatser som ges till äldre vilket innebär följande områden:

  • hemtjänst
  • vård- och omsorgsboende
  • dagverksamhet för personer med demenssjukdom
  • trygghetslarm
  • utredningar om färdtjänst samt utredning och beslut om riksfärdtjänst
  • stöd till anhöriga
  • förebyggande arbete
  • den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde, upp till sjuksköterskenivå

Äldre- och omsorgsnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad äldre- och omsorgsnämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente som Kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämnden respektive ordförande och kontorschef och annan anställd har rätt att besluta om.

Reglemente och delegationsorning hittar du i i författningssamlingen. Se länk nedan.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Dag framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.


Sammanträden och handlingar under 2021‌

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

27 januari 2021

Dagordning

Handlingar

Protokoll

22 februari 2021

Dagordning

Handlingar

Protokoll

19 april 2021

Dagordning

Handlingar

Protokoll

24 maj 2021

Dagordning

Handlingar


27 september 2021
25 oktober 2021
8 december 2021


Sammanträden och handlingar under 2020‌

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

22 januari 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

19 februari 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

1 april 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

25 maj 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

EXTRA 24 juni 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

28 september 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

4 november 2020

Inställt9 december 2020

Dagordning

Handlingar

ProtokollSammanträden och handlingar under 2019

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

2 januari 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

28 januari 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

20 februari 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

3 april 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

22 maj 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

23 september 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

16 oktober 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

18 november 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

9 december 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

Ledamöter

Äldre- och omsorgsnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019-2022 enligt fördelningen nedan

Partifördelning

 Parti 

 Ordinarie ledamot 

 Ersättare 

Moderaterna

2

2

Liberalerna

1

1

Kristdemokraterna

1

1

Centerpartiet

1

1

Socialdemokraterna

3

2

Vänsterpartiet 

1

1

Miljöpartiet

-

1

Sverigedemokraterna

2

2


Äldre- och omsorgsnämndens presidium

Ordförande 
Tina Teljstedt (KD)

1:e vice ordförande
Anders Åkerlind (M)

2:e vice ordförande
Kerstin Ahlin (S)

Kontakta en politiker

Ledamöter

Ordinare ledamöter

Ersättare

Moderaterna

Anders Åkerlind

Vakant

Björn Liljedahl

Vesna Rajic

Liberalerna


Irene Eklöf

Johan Skånberg

Kristdemokraterna


Tina Teljstedt

Marianne Manell

Centerpartiet

Berit Brofalk

Lars-Gunnar Larson

Socialdemokraterna

Kerstin Ahlin

Morgan Lindholm

Kimmo Lindstedt

Anni Ullberg

Juan Chacon


Vänsterpartiet

Annelies Lindblom

Amal Yazigi

Miljöpartiet

-

Klaus Dürhagen

Sverigedemokraterna

Simon Norgren

Vakant

Claus Engström

Bo Nersing


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp