Äldre- och omsorgsnämnd

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg om äldre och andra med behov av insatser som ges till äldre vilket innebär följande områden:

  • hemtjänst
  • vård- och omsorgsboende
  • dagverksamhet för personer med demenssjukdom
  • trygghetslarm
  • utredningar om färdtjänst samt utredning och beslut om riksfärdtjänst
  • stöd till anhöriga
  • förebyggande arbete
  • den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde, upp till sjuksköterskenivå

Äldre- och omsorgsnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad äldre- och omsorgsnämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente som Kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämnden respektive ordförande och kontorschef och annan anställd har rätt att besluta om.

Reglemente och delegationsorning hittar du i i författningssamlingen. Se länk nedan.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Dag framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.

Sammanträden och handlingar under 2022

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

24 januari 2022

Dagordning Pdf, 220 kB.

Handlingar Pdf, 31 MB.

Protokoll Pdf, 337 kB.

7 mars 2022

Dagordning Pdf, 242 kB.

Handlingar Pdf, 8 MB.

Protokoll Pdf, 1001 kB.

2 maj 2022

Dagordning Pdf, 191 kB.

Handlingar Pdf, 7 MB.

Protokoll Pdf, 231 kB.

30 maj 2022

Dagordning Pdf, 165 kB.

Handlingar Pdf, 20 MB.

Protokoll Pdf, 280 kB.

5 september 2022
3 oktober 2022
14 november 2022
12 december 2022
Ledamöter

Äldre- och omsorgsnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019-2022 enligt fördelningen nedan

Partifördelning

 Parti 

 Ordinarie ledamot 

 Ersättare 

Moderaterna

2

2

Liberalerna

1

1

Kristdemokraterna

1

1

Centerpartiet

1

1

Socialdemokraterna

3

2

Vänsterpartiet 

1

1

Miljöpartiet

-

1

Sverigedemokraterna

2

2


Äldre- och omsorgsnämndens presidium

Ordförande 
Tina Teljstedt (KD)

1:e vice ordförande
Anders Åkerlind (M)

2:e vice ordförande
Kerstin Ahlin (S)

Kontakta en politiker

Ledamöter

Ordinare ledamöter

Ersättare

Moderaterna

Anders Åkerlind

Vesna Rajic

Björn Liljedahl

Kjell Borg

Liberalerna


Irene Eklöf

Johan Skånberg

Kristdemokraterna


Tina Teljstedt

Marianne Manell

Centerpartiet

Berit Brofalk

Lars-Gunnar Larson

Socialdemokraterna

Kerstin Ahlin

Morgan Lindholm

Kimmo Lindstedt

Anni Ullberg

Juan Chacon


Vänsterpartiet

Annelies Lindblom

Jeanette Bustos Cesped

Miljöpartiet

-

Klaus Dürhagen

Sverigedemokraterna

Claus Engström

Bo Nersing

Carina Ferm

Anette Nyberg


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp