Utbildningskontoret

Utbildningskontoret är Utbildningsnämndens stöd genom   verksamheter som arbetar med barn- och utbildningsfrågor. Vi ser förskolan, grundskolan och gymnasiet som länkar i en och samma utbildningskedja som ska ge alla ungdomar bra kunskaper för fortsatta studier och för arbetslivet.

Inom Utbildningskontoret finns:

  • Utbildningsavdelningen
  • Grundskolor
  • Förskolor
  • Resursteamet
  • Kostenheten
  • Upplands-Brogymnasiet
  • Vuxenutbildningen
Upp