Socialkontoret

Socialkontoret är Socialnämndens stöd i arbetet med att ge stöd och service till personer som behöver hjälp för att nå en skälig levnadsnivå och få ett så självständigt liv som möjligt.

Det gör man till exempel genom:

 • omsorg om äldre människor
 • omsorg om människor med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar
 • kommunal hälso- och sjukvård
 • barn- och ungdomsvård
 • ekonomiskt bistånd och stöd för att bli självförsörjande till familjer och enskilda
 • familjerätt och familjerådgivning
 • missbruksvård
 • insatser till flyktingar
 • budget- och skuldrådgivning.

Större delen av Socialkontorets arbete är lagstyrt och regleras främst i Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Inom Socialkontoret finns:

 • Äldre- och omsorgsavdelningen
  • Norrgården
  • Kungsgården, Förebyggande enheten
  • Hemtjänst
  • Hälso- & sjukvårdsenheten
  • Biståndsenheten äldre och oomsorg
 • Social- och arbetsmarknadsavdelning
  • Myndighet Barn och Unga
  • Myndighet Vuxna LSS
  • Arbete, försörjning och integration 
  • Grupp- och servicebostäder, Kontaktpersoner, Ledsagare, Avlösarservice
  • Stödenhet Barn, unga, familj
  • Stödenhet Unga och vuxna, Socialpsykiatri, Bostäder
  • Daglig verksamhet, Sysselsättning
Upp