Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret är den del av organisationen som stöttar flest nämnder. Kontoret stöttar Kommunstyrelsen när det gäller frågor om arbetet med exploatering eller om detaljplaner, Bygg- och miljönämnder när det gäller arbete med bygglovsfrågor, miljö eller livsmedelsfrågor och Tekniska nämnden när det gäller frågor om vatten- och avloppsverksamheten eller våra gator, torg och parkmiljöer.

Inom Samhällsbyggnadskontoret finns:

  • Mät och GIS
  • Samhällsutvecklingsprojekt
  • Mark- och naturförvaltning
  • Bygglov
  • Miljö och livsmedel
  • Tekniska verksamheten
  • Vatten- och avlopp
  • Avfall
  • Gata, park och trafik
Upp