Statistik

 

Upplands-Bro kommun fortsätter att växa

Under 2016 ökade befolkningen i Upplands-Bro med 966 invånare till 26 755 personer. Det innebär en befolkningsökning på 3,7 procent från föregående år. På 10 år har befolkningen i Upplands-Bro kommun ökat med 5 117 invånare.

Folkmängd i kommunen 31 december respektive år

Ålder

2012

2013

2014

2015

2016

0-6

2 414

2 398

2 465

2 575

2 693

7-17

3 237

3 356

3 505

3 594

3 772

18-24

2 349

2 341

2 270

2 261

2 250

25-44

6 495

6 552

6 817

6 964

7 349

45-64

6 090

6 093

6 117

6 168

6 379

65-79

3 063

3 224

3 358

3 427

3 485

80+

705

739

756

800

827

Summa

24 353

24 703

25 287

25 789

26 755

Födelseöverskottet i kommunen ligger på en relativt konstant nivå, medan flyttningsnettot för 2016 ökar kraftigt. Den största flyttningen till kommunen sker från övriga kommuner i Stockholms län. Flyttningsnettot från utlandet år 2016 var 174 personer.