Kommunens informationstidning

Fyra gånger per år skickar kommunen ut en åttasidig tidning till alla hushåll i Upplands-Bro. Den delas ut som en bilaga i lokaltidningen Mitt i Upplands-Bro. Här kan du läsa alla nummer som pdf-filer.

Fyra stycken tidningars förstasidor.

Om du vill ta del av någon av tidningarna på papper, hör av dig till Kontaktcenter.

Mail: kommun@upplands-bro.se

Telefon: 08-581 690 00

En tidnings förstasida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Sommar 2022

Utkommer juni 2022.

Läs hela här som pdf. Pdf, 21 MB.

En tidnings förstasida.


 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Krisberedskap

Utkom februari 2022.

Läs hela här som pdf. Pdf, 19 MB.

En tidnings förstasida.


Tema: Hållbarhet och digitalisering

Utkom november 2021.

Läs hela här som pdf. Pdf, 11 MB.

En tidnings förstasida.


Tema: Nystart!

Utkom september 2021.

Läs hela här, som pdf. Pdf, 1 MB.


En tidnings förstasida med rubriken Upplands-Bro.

Tema: projektet Omdaning Bro

Utkom maj 2021.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp