Personuppgifter i Kontaktcenter

När du kontaktar oss via vårt kontaktcenter genom någon av de kanaler vi har, lämnar du oftast några av dina personuppgifter till oss. Här kan du se hur vi hanterar dem om ditt ärende eller fråga är av enklare slag.

Om ditt ärende är lite större eller kräver särskild hantering skickas det vidare till den av kommunens verksamheter som ansvarar för den typen av ärenden. Där hanteras din fråga enligt deras rutiner.

De personuppgifter vi behöver spara och behandla om dig i vårt ärendehanteringssystem, är till exempel ditt namn, din mailadress, ditt telefonnummer och eventuellt din IP-adress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna svara på dina frågor eller behandla ditt ärende.

Personuppgifterna har vi fått från dig. Vi följer gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas på olika sätt beroende på hur du kontaktar oss.

Mer information om vad som sparas via de olika kanalerna och hur länge det sparas kan du läsa om längre ner på den här sidan under respektive kanal.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden, vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, om att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Det är Kommunstyrelsen som är Personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in via våra kontaktvägar.

Du har rätt att kontakta oss:

  • om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig,
  • för att begära rättelse, överföring eller
  • för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller
  • begära radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kommun@upplands-bro.se. Vårt dataskyddsombud når du via dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten som är Integritetsmyndigheten (IMY).

Chatt

De uppgifter vi sparar och behandlar om dig i vårt ärendehanteringssystem är: ditt namn, din mailadress, telefonnummer, eventuellt din IP-adress samt de uppgifter du kan tänkas lämna i ditt meddelande till oss.

Uppgifterna i ärendehanteringssystemet anonymiseras efter 30 dagar och det betyder att alla personuppgifter tas bort från meddelandet.

Facebookkontot  Upplands-Bro kommun

De uppgifter vi sparar och behandlar om dig i vårt ärendehanteringssystem är: facebookID samt de uppgifter du kan tänkas lämna i ditt meddelande till oss.

Uppgifterna i ärendehanteringssystemet anonymiseras efter 30 dagar och det betyder att alla personuppgifter tas bort från meddelandet där. Meddelandet kommer fortfarande vara synligt i Facebook kontot.

Telefon  08-581 690 00

De uppgifter vi sparar och behandlar om dig i vårt ärendehanteringssystem är: ditt telefonnummer samt de uppgifter du kan tänkas lämna i ditt ärende till oss.

Uppgifterna anonymiseras efter 30 dagar och det betyder att alla personuppgifter bort från ärendehanteringssystemet.

E-postadressen  kommun@upplands-bro.se

De uppgifter vi sparar och behandlar om dig i vårt ärendehanteringssystem är: ditt namn, din mailadress, telefonnummer, eventuellt din IP-adress samt de uppgifter du kan tänkas lämna i ditt meddelande till oss.

Uppgifterna anonymiseras efter 30 dagar och det betyder att alla personuppgifter bort från vårt ärendehanteringssystem.

E-tjänsterna Fråga oss  och Felanmälan

De uppgifter vi sparar och behandlar om dig i vårt ärendehanteringssystem är: eventuellt ditt namn, din mailadress, telefonnummer, eventuellt din IP-adress samt de uppgifter du kan tänkas lämna i ditt meddelande till oss.

Uppgifterna anonymiseras 30 dagar efter att ärendet har avslutats i ärendehanteringssystemet och det betyder att alla personuppgifter tas bort från meddelandet.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp