Begär registerutdrag

Du har rätt, enligt dataskyddsförordningen GDPR artikel 15, att begära registerutdrag för att få veta vilka uppgifter vi behandlar om dig/det barn som du är vårdnadshavare för.

Registerutdraget kommer du att kunna hämta personligen i Kommunhuset, mot uppvisande av legitimation, alternativt kan det skickas till din folkbokföringsadress. Innehåller registerutdraget känsliga personuppgifter skickas det som rekommenderat brev.

Registerutdrag om barn måste hämtas personligen i Kommunhuset av samtliga vårdnadshavare, mot uppvisande av legitimation.

Kontakta kommunens dataskyddsombud

dataskyddsombud@upplands-bro.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp