Samverkan med polisen

Upplands-Bro kommun och polisen i lokalpolisområdet Järfälla/ Upplands-Bro kommun har tecknat en gemensam överenskommelse gällande ökad trygghet och säkerhet för ett hållbart Upplands-Bro. Brottsligheten ska minska och tryggheten ska öka och inriktningen för samarbetet är en tätare samverkan, ökad polisiär personaltäthet och tydliga samverkansområden.

Samverkansöverenskommelse med polisen för 2020

Polisen och kommunen har efter framtagande av en gemensam lokal lägesbild prioriterat följande samverkansområden:

  • Förstärkt kapacitet och övergripande gemensam målbild
  • Ett tryggt Upplands-Bro, inget utsatt område
  • Trygghet på offentlig plats
  • Arbete med ungdomar i riskzon
  • Inbrott i bostad
  • Våldsbejakande extremism
  • Trygghetscenter
  • Vapen och dödligt våld
  • Insatser mot droghandel och öppna drogscener
  • Insatser mot gängkriminalitet och organiserad brottslighet

Insatser ska genomföras, följas upp och ersättas i takt med att arbetet fortskrider enligt åtgärdsplan för arbetet.

Upp