Brottsstatistik

Den officiella brottsstatistiken över Upplands-Bro ger ingen entydig bild av utvecklingen genom åren och det är svårt att säga generellt vad som blivit bättre eller sämre. Siffrorna visar fler rapporterade fall på vissa områden, men positiv utveckling på andra. Det finns också fler bilder av verkligheten än den statistiska. Större fokus i media och diskussioner i sociala medier bidrar till den upplevelse av otrygghet som råder.

Om statistiken

Statistiken redovisar ett urval av anmälda brott i kommunen. Statistiken kan jämföras med siffror från tidigare år. Statistiken visar antal anmälda brott, men tar inte hänsyn till befolkningsutveckling.

Siffror från Polisen

Statistiken som kommunen använder är insamlad och sammanställd av Polisen.