Integrationsenheten

Integrationsenheten är sedan 2018 en ny enhet under kommunledningskontoret. Integrationsenheten leder och utvecklar kommunens integrationsarbete. På enheten arbetar vi med mottagande och introduktion av nyanlända men även den långsiktiga etableringen med bostad, utbildning, arbete, sysselsättning och inkludering i föreningslivet.

Vårt uppdrag

Enhetens främsta uppdrag är att förebygga segregation och främja ett inkluderande Upplands-Bro.

Inkludering i framkant - ett Uppland-Bro som ger plats

Med integration syftar vi i Upplands-Bro Kommun på den process som påverkar inkluderingen i kommunen. Oavsett om du är etablerad eller kommit nyligen ska vår kommun ge plats och lika förutsättningar att vara delaktig i samhället.

Kommunens integrationsarbete bygger på vår värdegrund om allas lika rättigheter och vårt mål är att skapa förutsättningar för ett inkluderande, demokratiskt Upplands-Bro med lika villkor och möjligheter för alla.

Stöd och mottagande

Servicedesk

Engagera dig

Upplands-Brovän

Nyfiket

Det mysiga caféet Nyfiket i Brohuset är en central mötesplats som drivs som ett arbetsmarknadsprojekt där framförallt kvinnor som saknar tidigare arbetslivserfarenhet kan få sin första anställning eller kombinera svenskastudier med praktik eller visstidsanställning.

Våra verksamheter

Familjen i fokus

Språk med barn

Demokratiskolan

Språkcafé

Kvinnoprojektet

Cykelprojektet

Simskola

Projekt Storebror

Projekt Må bra

Volontärverksamhet - Upplands-Bro

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)