Integration

Integrationsenheten leder och utvecklar kommunens integrationsarbete. På enheten arbetar vi med mottagande och introduktion av nyanlända men även den långsiktiga etableringen med bostad, utbildning, arbete, sysselsättning och inkludering i föreningslivet.

Vårt uppdrag

Enhetens främsta uppdrag är att förebygga segregation och främja ett inkluderande Upplands-Bro.

Inkludering i framkant - ett Uppland-Bro som ger plats

Med integration syftar vi i Upplands-Bro Kommun på den process som påverkar inkluderingen i kommunen. Oavsett om du är etablerad eller kommit nyligen ska vår kommun ge plats och lika förutsättningar att vara delaktig i samhället.

Kommunens integrationsarbete bygger på vår värdegrund om allas lika rättigheter och vårt mål är att skapa förutsättningar för ett inkluderande, demokratiskt Upplands-Bro med lika villkor och möjligheter för alla.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)