3FEB2021

Vaccination av medarbetare inom vård och omsorg

Under onsdagen vaccinerades hundratals medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheter i Upplands-Bro kommun.

Medarbetare i reflexväst torkar av en iPad med desinfektionsmedel på vit trasa.

De som inte fyllt i hälsodeklaration innan vaccinationen kunde göra det på plats. Mellan varje person torkades iPaden noggrant av med desinfektionsmedel. Foto: Upplands-Bro kommun

Som ett led i att minska smittspridning inom exempelvis äldreomsorgen erbjuds medarbetare vaccination mot covid-19. Berörda medarbetare har möjlighet att vaccineras på antingen vanliga vaccinationsmottagningar eller genom att besöka det vaccinationstillfälle som kommunen arrangerat tillsammans med Vaccin Direkt.

På plats i den nya sporthallen fanns tydliga markeringar och avspärrning för att göra det möjligt för medarbetarna att hålla ordentliga avstånd. Munskydd och spritande av händer var obligatoriskt för att få tillträde till lokalen. I hallen fanns sju vaccinationsstationer väl skilda från varandra. Efter vaccinationen fick medarbetarna sprida ut sig på läktaren och stanna i 15 minuter för att säkerställa att ingen allergisk reaktion skulle uppstå. Ifall någon skulle reagera på vaccinet fanns också läkare på plats i lokalen.

Kvinna med ljust hår  iförd munskydd vaccineras i vänster överarm av vaccinatör iklädd munskydd och visir.

Susanna Kraftelid, enhetschef för Norrgårdens vård- och omsorgsboende vaccineras.

- Det känns mycket bra att medarbetarna inom vård och omsorg erbjuds vaccination mot covid-19. Vi behöver skydda både medarbetare och våra äldre mot smitta, vilket många nu bidragit till. Jag är oerhört tacksam att så många tar ansvar och genom vaccination hjälper till att stoppa pandemin, säger Susanna Kraftelid, enhetschef för Norrgårdens vård- och omsorgsboende och en av dem som vaccinerades under onsdagen.

För att motverka trängsel i vaccinationslokalen krävdes att medarbetarna bokat tider fördelade under dagen. Medarbetarna fyllde också i en hälsodeklaration innan vaccinationen.

- Jag är stolt över det engagemang medarbetarna inom vård och omsorg visat genom att välja att vaccinera sig. Tillsammans kan vi bidra till att såväl medarbetare som de som bor eller finns inom kommunala verksamheter undviker att smittas. Jag är också mycket tacksam över det arbete som teamet som arbetat med de praktiska arrangemangen gjort. Kommunens hashtag #viärupplandsbro har aldrig varit mer sann än idag, säger Helena Åman, socialchef.

Funktionärer iförda reflexvästar står vid avspärrningar och slussar in personer.

Funktionärer lotsade in de medarbetare som skulle vaccineras och såg till att ingen trängsel förekom.

Relaterade nyheter

Upp