20AUG2020

”Tillbaka till vardagen – nu måste vi alla ta ansvar”

De flesta har nu börjat jobba igen efter sommarsemestern och den här veckan startar höstterminen i skolorna. Nu måste vi gemensamt fortsätta att ta ansvar för att inte öka smittspridningen, skriver kommunstyrelsens presidium i ett uttalande.

Porträtt på tre personer, två män och en kvinna.

Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande, Martin Normark (L), vice ordförande och Camilla Janson (S), 2:e vice ordförande.

Vardagen med arbete, skola och pendling är tillbaka. Men coronapandemin är inte över, tvärtom måste vi fortsätta att ta situationen på stort allvar.

Att inte öka spridningen av covid-19 är vårt gemensamma ansvar. Vi måsta tillsammans fortsätta att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma om vi är sjuka.

Inom Upplands-Bro kommun följer vi händelseutvecklingen noga och vidtar åtgärder i våra verksamheter för att hålla smittspridningen nere.

Fokus på att förebygga

På kommunens förskolor och skolor fortsätter man som i våras att undvika större samlingar av barn och elever samt fortsätter att jobba för en god handhygien.

Upplands-Brogymnasiets elever återgår från vårens distansundervisning till vanlig undervisning i skolans lokaler. Skolans morgonlektioner börjar senare än grundskolornas. På så sätt sprids resenärer i kollektivtrafiken ut under morgontimmarna. Alla gymnasieklasser börjar inte heller vid exakt samma tidpunkt. Större samlingar ställs in, upprop vid terminsstart sker till exempel i klassrummen.

Större delen av undervisningen på vuxenutbildningen kommer att fortsätta hållas på distans i höst. En del kurser kommer att ske i klassrummen men antalet elever i lokalerna kommer att vara betydligt mindre än vanligt.

Inom vård- och omsorg fortsätter arbetet med att hålla smittan borta. Besöksförbud gäller inne på de särskilda boendena, anhöriga kan träffa sina nära och kära utomhus. Skärmar finns att tillgå för att ytterligare förebygga smitta. Vid kroppsnära arbete använder personal skyddskläder och visir.

Det politiska arbetet

I våras beslutades om en politisk överenskommelse som möjliggör beslutsfattande genom att ledamöterna i kommunens nämnder kan delta på distans. Den politiska överenskommelsen gäller fortfarande.

Allas ansvar

Vi måste nu alla göra vad vi kan. Den som kan välja cykel eller promenad till jobbet i stället för buss eller tåg bör enligt Folkhälsomyndigheten göra det för att minska trycket på kollektivtrafiken i rusning. Tillsammans ser vi till att hålla i och hålla ut.

Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande
Martin Normark (L), vice ordförande
Camilla Janson (S), 2:e vice ordförande

Relaterade nyheter

Upp