6MAJ2020

Provtagning för medarbetare inom vård och omsorg

Medarbetare inom vård och omsorg erbjuds för närvarande två olika möjligheter för provtagning av coronaviruset.

Mobil provtagningsstation
I slutet av april öppnade en mobil provtagningsstation utanför en matbutik i Kungsängen. Medarbetare som arbetar inom vård och omsorg som är sjuka men med milda symptom, kan provtas för att utesluta coronasmitta. Visar provsvaret ett negativt resultat kan medarbetaren gå tillbaka till arbetet, trots att man kanske upplever förkylningssymptom.

För att provtas på den mobila provtagningsstationen krävs remiss. Medarbetaren kontaktar själv läkare och anger att man vill genomföra en provtagning.

Provtagning via Region Stockholm
Region Stockholm erbjuder testning av medarbetare inom särskilda boenden, så som äldreboenden och LSS-boenden. Medarbetaren och chefen beställer i samråd ett test som utförs i hemmet och även hämtas i bostaden. Svar på testerna ges till den enskilde medarbetare. Testerna visar om personen bär på coronaviruset för tillfället, det visar dock ej om personen bildat antikroppar mot viruset. Endast medarbetare som är folkbokförda i Stockholms län omfattas av erbjudandet.

Relaterade nyheter

  • 5 AUG 2020
    Spridningen av coronaviruset och konsekvenserna för hälsa, välmående och ekonomi kan skapa oro som påverkar vardagen negativt. Nu har region Stockholm tagit fram ett kostnadsfritt självhjälpsprogram för den som vill lära sig att hantera...
  • 28 JUL 2020
    För att visa sitt stöd för allas värdighet hissar Upplands-Bro kommun regnbågsflaggan vecka 31 i Kungsängens och Bro centrum.
  • 16 JUL 2020
    Sedan sprängningen i Upplands-Bro den 29 juni pågår ett brett polisiärt arbete i området i tät samverkan med kommunens organisation och verksamheter. Den förstärkta polisnärvaron kommer att fortsätta en tid framöver, skriver polisen...
Upp