Frågor & svar

Den här sidan uppdateras kontinuerligt. Hittar du inte svar på din fråga kan du kontakta kommunens Kontaktcenter.

Frågetecken

Kan jag vara smittad av coronaviruset?

Om du misstänker att du blivit smittad är det vissa symtom som du ska vara särskilt uppmärksam på. Symtom vid coronaviruset kan vara ganska olika.

De tre viktigaste är:

  • Ihållande hosta som uppkommit de senaste dagarna och/eller
  • Feber (mer än 38,0°C)
  • Andfåddhet

Andra symptom som förekommer är ont i muskler som vid influensa med trötthet, ont i halsen och rinnande näsa. Läs mer på 1177.se

När vet jag att det är dags att stanna hemma?

Akut insjuknande med luftvägssymtom och feber eller ett av ovan symtom. Endast lätt rinnande näsa eller enstaka hostningar räknas inte som akut insjuknande.

Hur länge ska jag vara hemma?

Du ska stanna hemma tills du är frisk. Det är viktigt att du är symtomfri 48 timmar innan du går tillbaka till arbetet.

Du kan återgå till jobbet även om du har kvarvarande torrhosta om det gått sju dagar sedan du blev sjuk och du varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.

Vad gäller för förskolor och skolor i Upplands-Bro?

Information om barn och utbildning i Upplands-Bro

Får kommunen information om smittade personer?

Smittskydd Stockholm informerar bara kommunen om det finns anledning för någon verksamhet att agera på ett särskilt sätt. På grund av patientsekretessen ger inte Smittskydd Stockholm kommunen någon information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan bli föremål för exempelvis provtagning.

Om vår kommun skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av sekretess. Därför lämnar kommunen aldrig ut några uppgifter om enskilda.

Varför informerar inte kommunen om smittade i Upplands-Bro?

Upplands-Bro kommun följer de lagar och regler när det gäller tystnadsplikt inom den offentliga och privata vården. Det innebär att vi inte kan informera om eventuella invånare som är smittade i covid-19. Grundtanken med tystnadsplikten är att skydda individen.

Mer om tystnadsplikt och sekretess på 1177.se (Other languages (at the end of the page)

Patientsäkerhetslagen

Hur många fall av coronaviruset finns i Upplands-Bro?

Antal fall redovisas på regionnivå och inte på kommunnivå. Därför har kommunen inte någon information om eventuellt antal fall i Upplands-Bro. Region Stockholm publicerar varje tisdag en sammanställning över antal smittade per kommun eller stadsdel i Stockholm.

Hur jobbar kommunen för att säkerställa att smitta inte sprids till utsatta grupper som äldre?

Äldre och redan försvagade människor har visat sig extra sårbara för detta virus.

För personal finns särskilda rutiner för hur man ska agera och skydda andra.

Hur fungerar vaccination mot covid-19?

Information om vaccination inom Region Stockholm finns på 1177.se

Fler frågor om corona

Tillsammans med landets regioner driver Folkhälsomyndigheten Nationella telefonlinjen för coronafrågor.

Här finns kunniga informatörer som svarar på frågor om corona och om provtagning. Du kan ställa frågor på flera olika språk.

Telefonnummer och mer information hittar du här på 1177 Vårdguiden.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp