Barn & utbildning

Kommunens förskolor och skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Information till vårdnadshavare sker via komunikationstjänsten Vklass.

Person läser bok. Illustration.


Förskola och grundskola

Kommunens förskolor och skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn som är friska ska gå till skolan. Alla som uppvisar symtom på snuva, hosta eller feber ska stanna hemma tills de är symtomfria och ytterligare två dagar därefter. Det gäller även om man bara känner sig lite sjuk. Om ditt barn insjuknar i verksamheten ska barnet gå hem så snart som möjligt.

Barn med kvarvarande torrhosta kan återgå till förskola och skolan om det gått sju dagar sedan insjuknandet och att barnet har varit symtomfritt i övrigt i minst två dygn.

Här kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Här kan du läsa mer om hur du som vårdnadshavare kan förhålla dig till uppdaterade restriktion för barn i förskola

Elever som är hemma och sjukanmäls anses ha giltigt skäl för sin frånvaro.

Upplands-Brogymnasiet

UBG:s elever återgår från vårens distansundervisning till vanlig undervisning i skolans lokaler. Landets gymnasieskolor uppmanas att anpassa elevernas scheman för att minska trycket på kollektivtrafiken i rusning.

På UBG börjar dagens första lektion klockan 8.30 medan grundskolorna och anställda på flera av de stora företagen i exempelvis Brunna börjar vid 8. På så sätt sprids resenärer i kollektivtrafiken ut under morgontimmarna.

Skolan ser till att tvål och handsprit finns tillgängligt för elever och personal och uppmanar dem som kan att gå eller cykla till skolan. Större samlingar ställs in, upprop vid terminsstart sker till exempel i klassrummen i stället för i aulan.

Vuxenutbildningen

Större delen av undervisningen på vuxenutbildningen kommer att fortsätta hållas på distans i höst. En del kurser kommer att ske i klassrummen men antalet elever i lokalerna kommer att vara betydligt mindre än vanligt.

Eftersom undervisningen sker spritt över dagen görs även eventuella resor med tåg och buss vid vitt skilda tidpunkter.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp