Barn & utbildning

Kommunens förskolor och vissa grundskolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Information till vårdnadshavare sker via komunikationstjänsten Vklass.

Aktuellt i kommunen

Person läser bok. Illustration.

Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra.

Här kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer


Förskola och grundskola

Kommunens förskolor och skolor på låg- och mellanstadienivå håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn som är friska ska gå till skolan. Alla som uppvisar symtom på snuva, hosta eller feber ska stanna hemma tills de är symtomfria och ytterligare två dagar därefter. Det gäller även om man bara känner sig lite sjuk. Om ditt barn insjuknar i verksamheten ska barnet gå hem så snart som möjligt.

Barn med kvarvarande torrhosta kan återgå till förskola och skolan om det gått sju dagar sedan insjuknandet och att barnet har varit symtomfritt i övrigt i minst två dygn.

Här kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Här kan du läsa mer om hur du som vårdnadshavare kan förhålla dig till uppdaterade restriktion för barn i förskola

Elever som är hemma och sjukanmäls anses ha giltigt skäl för sin frånvaro.

Du som bor tillsammans med en konstaterat smittad person ska följa liknande regler som den som har covid-19. Det innebär att du ska stanna hemma, arbeta hemifrån eller studera hemifrån under minst 7 dagar. Dagarna räknas från att den person som är smittad blev provtagen. Den smittsamma perioden sträcker sig vanligtvis från en dag före de första symtomen och minst sju dagar framåt.

Förhållningsreglerna är samma för hela landet och de gäller oavsett om personen som bor eller bott med en konstaterat smittad person har symtom eller inte. Sedan 1 december gäller hemisolering även barn.

https://www.1177.se/Stockholm/aktuellt/aktuellt-i-stockholms-lan/1-dec-hemisolering-galler-aven-barn/


Vuxenutbildningen

Större delen av undervisningen på vuxenutbildningen kommer att fortsätta hållas på distans. En del kurser kommer att ske i klassrummen men antalet elever i lokalerna kommer att vara betydligt mindre än vanligt.

Eftersom undervisningen sker spritt över dagen görs även eventuella resor med tåg och buss vid vitt skilda tidpunkter.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp