Allmän information

Upplands-Bro kommun följer de rekommendationer kring coronaviruset som ansvariga myndigheter har tagit fram.

Informationsikon. Illustration.

Upplands-Bro kommun agerar gemensamt med övriga kommuner i region Stockholm när det gäller att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kontakten med Upplands-Bro kommun

Har du symtom på luftvägsinfektion och behöver komma i kontakt med kommunen i någon fråga så hänvisar vi till telefon eller mejl istället för besök i kontaktcenter. Detta för att minska smittspridningen.

Det är viktigt att var och en med symtom på luftvägsinfektion, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Vi uppmanar därför barn, elever och medarbetare med symtom på luftvägsinfektion att stanna hemma från förskola, skola eller arbete. Man är välkommen tillbaka två dagar efter att man blivit helt symtomfri.

Personer över 70 år bör begränsa sina sociala kontakter

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina kontakter med andra människor så långt som möjligt under en tid framöver.

Personer över 70 år uppmanas nu att så långt som möjligt undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Som anhörig bör man heller inte träffa sina gamla släktingar om det inte är helt nödvändigt - och definitivt inte om man själv har symtom, uppger Folkhälsomyndigheten.

För att minska risken för smitta bland äldre invånare är dagverksamheten inställd för äldre personer med demenssjukdom på Kvistaberg. Vi beklagar detta, men värnar våra äldres hälsa.

Besöksförbud på LSS- samt äldreboenden

Sedan april råder totalförbud för besök på äldreboenden i Sverige. Detta gäller även servicehus/trygghetsboende samt LSS-boenden i Upplands-Bro kommun. Syfte är att minska smittspridning bland de mest utsatta. Anhöriga och boende kan träffas utomhus. Kommunens boenden har skärmar skyddar mot smitta.

Anhöriga kan också boka videosamtal med sina äldre.

Boka videosamtal här

Kulturarrangemang

Arrangemang genomföras enligt plan men med färre deltagare i publiken för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om folksamlingar på max 50 personer.

Vi ser till att förutsättningar finns för att hålla avstånd. Dock är det alltid bra att kolla hemsidan strax innan arrangemanget går av stapeln för att se att inga förändringar har skett.

Kulturwebben

Arrangemang för äldre ställs in

På grund av den rådande situationen med coronaviruset och risken för smittspridning till de äldre personerna i vårt samhälle väljer nu Upplands-Bro kommun att ställa in arrangemang som riktar sig till en äldre publik.

Bakgrunden till beslutet handlar om att begränsa smittspridning. Detta kommer att påverka både kulturevenemang och annan öppen verksamhet.

Det innebär också att vissa bokningsbara lokaler kommer att stängas tills vidare. De lokaler som tillfälligt stänger, och alltså inte kommer att gå att boka, är:

  • Florasalen
  • Dagcentralen (Torget 4), restaurangen, samlingssalen och motionsrummet
  • Kontakten

Lokalerna är stängda tills vidare. Detta innebär att all öppen verksamhet för äldre som förebyggande enheten håller i är inställd tills vidare, som träffpunktsverksamhet och gymverksamhet.

Mer information

  • För information om coronaviruset på telefon, ring det nationella informationsnumret 113 13.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp