Allmän information

Upplands-Bro kommun följer de rekommendationer kring det nya coronaviruset som ansvariga myndigheter har tagit fram.

Coronavirus

Upplands-Bro kommun har tillsammans med övriga kommuner i länet samt region Stockholm beslutat att agera gemensamt och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kontakten med Upplands-Bro kommun

I kontakten med invånare som har symtom på luftvägsinfektion hänvisar Upplands-Bro kommun att i första hand kontakta kommunen via telefon eller mejl. Upplands-Bro kommun gör detta för att minimera risken för smittspridning och påverkan på vår förmåga att leverera vårt viktiga samhällsuppdrag.

Det är viktigt att var och en med symtom på luftvägsinfektion, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning. Upplands-Bro kommun uppmanar därför barn, elever och medarbetare med symtom på luftvägsinfektion att stanna hemma från förskola, skola eller arbete. Man är välkommen tillbaka två dagar efter att man blivit helt symtomfri.

Personer över 70 år bör begränsa sina sociala kontakter

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina kontakter med andra människor så långt som möjligt under en tid framöver.

Personer över 70 år uppmanas nu att så långt som möjligt undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Som anhörig bör man heller inte träffa sina gamla släktingar om det inte är helt nödvändigt - och definitivt inte om man själv har symtom, uppger Folkhälsomyndigheten.

För att minska risken för smitta bland äldre invånare har Upplands-Bro kommun beslutat att från och med måndagen den 23 mars ställa in dagverksamheten för äldre personer med demenssjukdom på Kvistaberg. Vi beklagar detta, men värnar våra äldres hälsa.

Besöksförbud på LSS- samt äldreboenden

Sedan vecka 14 råder totalförbud för besök på äldreboenden i Sverige. Detta gäller även servicehus/trygghetsboende samt LSS-boenden i Upplands-Bro kommun. Syfte är att minska smittspridning bland de mest utsatta.

Arrangemang för äldre ställs in

På grund av den rådande situationen med coronaviruset och risken för smittspridning till de äldre personerna i vårt samhälle väljer nu Upplands-Bro kommun att ställa in arrangemang som riktar sig till en äldre publik.

Bakgrunden till beslutet handlar om att begränsa smittspridning. Detta kommer att påverka både kulturevenemang och annan öppen verksamhet.

Det innebär också att vissa bokningsbara lokaler kommer att stängas tills vidare. De lokaler som tillfälligt stänger, och alltså inte kommer att gå att boka, är:

 • Florasalen
 • Dagcentralen (Torget 4), restaurangen, samlingssalen och motionsrummet
 • Kontakten

Lokalerna är stängda tills vidare. Detta innebär att all öppen verksamhet för äldre som förebyggande enheten håller i är inställd tills vidare, som träffpunktsverksamhet och gymverksamhet.

Symtom att vara uppmärksam på

Feber, hosta och andningsbesvär är vanliga symtom. Enligt Folkhälsomyndigheten blir de flesta inte allvarligt sjuka. Inkubationstiden för coronavirus är 2-14 dagar.

Så undviker du att smittor sprids

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Aktuellt från Samverkan Stockholmsregionen

Vi arbetar ständigt för att våra invånare och medarbetare ska känna sig trygga i våra verksamheter. Inom ramen Samverkan Stockholmsregionen arbetar vi tillsammans med länets kommuner, myndigheter och räddningstjänst. Vårt gemensamma fokus är att säkerställa att korrekt information förmedlas och att våra kommuninvånare ska veta vart de kan vända sig. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Här delar vi aktuell information från Samverkan Stockholmsregionen:

 • Sedan den 11 mars koncentreras provtagningen av coronaviruset i Stockholms län till dem som är inlagda på sjukhus med symtom som påminner om corona. Det är för att skydda patienter på sjukhus som redan har andra sjukdomar.
 • De flesta blir lindrigt sjuka av coronaviruset. Om du har förkylningssymtom, ska du enligt Folkhälsomyndighetens senaste riktlinjer stanna hemma och undvika träffa andra. Ring telefonnummer 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19.
 • Du som har symtom som påminner om coronavirus kommer inte att provtas. Det gäller oavsett om du varit i de områden som tidigare varit utsatta för smitta eller haft nära kontakt med någon som du vet är sjuk i covid-19. Det är viktigt att du som har symtom som feber och hosta, följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och:
  - Inte träffar andra personer än dem du bor med.
  - inte reser med, buss, tunnelbana, tåg eller flyg.
 • Har du frågor om coronaviruset utan att ha symtom ska du ringa 11313. Behöver du sjukvårdsrådgivning ska du ringa 1177 som vanligt.

Mer information

 • För information om coronaviruset på telefon, ring det nationella informationsnumret 113 13.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp