Aktuellt i kommunen

Folkhälsomyndigheten har den 29 oktober 2020 efter samråd med Smittskydd Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län, beslutat om lokala allmänna råd för Stockholms län. De gällde till ‪den 19 november. Den 19 november meddelades att råden förlängs till 13 december med möjlighet till fortsatt förlängning. Läs om de skärpta allmänna råden för Stockholms län.

Informationsikon. Illustration.

I och med de skärpta allmänna råden påverkas många verksamheter inom Upplands-Bro kommun. Här kan du se vilka verksamheter och aktiviteter som berörs.

KULTUR OCH FRITID
senast uppdaterat den 20 november

 • Biblioteken i Brohuset och Kungsängen kommer stänga helt för besök men kommer fortsätta med;
  Boken kommer
  Take away
  Utlåning/återlämning av media
  Sagostunder för förskolan
 • Samtliga offentliga arrangemang ställs in eller flyttas fram. Samtlig skolverksamhet fortgår som planerat om ingen annat beslutas tillsammans med skolorna.
 • Kulturskolans verksamhet fortgår för alla upp till och med 15 år men erbjuder digital eller distansundervisning så långt det är möjligt.
 • Simhallen kommer stänga helt för motionärer men kommer fortsätta med:
  Simundervisning för skolorna
  Öppethållande för simklubbens verksamhet som riktar sig för barn och unga till och med 15 år.

  Simhallen avbokar samtlig simundervisning med externa aktörer.
 • Gymmet i Brohuset stängs.
 • Idrottsverksamhet som bokar idrottshallar uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och sina specialförbunds restriktioner.
 • Utomhusanläggningarna hålls öppna som vanlig för träning för alla enligt specialförbundens rekommendationer om anpassningar.
 • Samlingssalar/matsalar/mötesplatser stängs helt och tidigare bokningar avbokas.
 • Fritidsgården Bro:n (för ungdomar från 16 år) stängs helt och personalen arbetar ute på fält istället.
 • Fritidsgårdarna tar endast emot barn från den skola som gården tillhör för att minska spridning.

Lokaler

 • Inga nya lokalbokningar i samlingslokaler eller matsalar.
 • Samlingssalarna Flora och Torget 4 är tills vidare stängda.

Ungdomsverksamhet

 • Bro:n är stängd och personalen kommer att arbeta ute och träffa ungdomarna.

Evenemang

 • Konstskolan för 7-13 år, 5/11, 7/11, samt vernissage 14/11 ställs in.
 • Akrylhelg för vuxna 7-8/11, ställs in.
 • Manne gräver ett hål, familjekonsert 7/11, ställs in.
 • 9/11 Visning av Astons stenar, Teater Pero sker digitalt och live-sänt med interaktiv del.

BARN OCH UTBILDNING
senast uppdaterat den 16 november

 • Upplands-Brogymnasiet inför fjärrundervisning via Teams varannan vecka för åk 2 och 3 med start vecka 46. Läs mer på gymnasiets webbplats
 • Grundskolor och förskolor har verksamheterna igång som vanligt.
 • Förskolorna kommer att ha mer verksamhet utomhus.
 • Öppna förskolan i Bro är stängd tills vidare. Information om när de öppnar igen kommer att finnas på Öppna förskolan i Bros webbplats.

AVFALL OCH ÅTERVINNING
senast uppdaterat 20 november

Tillfällig begränsning av antalet besökare på kretsloppscentralen

För att förhindra smittspridning behöver vi tillfälligt begränsa antalet besökare som samtidigt befinner sig på kretsloppscentralen.

Läs mer på kretsloppscentralens webbsida

STÖD OCH OMSORG
senast uppdaterat den 18 november

 • Torget 4 och Florasalen är stängt.
 • Från och med måndagen den 16 november 2020 och under två veckor det vill säga till och med den 30 november med möjlig förlängning, råder besöksstopp inom äldreomsorgen. Anledningen är att minska risken för ökad smittspridning av coronavirus inom vård- och omsorgsboenden i Upplands-Bro kommun och därmed skydda de boende.
  Här kan du läsa mer om vad som gäller inom äldreomsorgen
 • På grund av det rådande läget med smittspridning avråder vi just nu anhöriga och besökare att besöka grupp- och servicebostäder.

När människor och familjer tvingas isolera sig för att undvika smittspridning kan det leda till stress, konflikter i hemmet och mindre stöd från vänner och släkt. Därför är det extra viktigt att du är uppmärksam och vågar se och fråga hur dina bekanta, vänner och grannar mår. Tänk särskilt på att se och fråga barn och ungdomar, för social isolering leder till större risk att de far illa.

Om du känner oro för ett barn eller en vuxen kan du alltid kontakta socialtjänsten för att göra en orosanmälan. Om du är osäker på om du vill göra en orosanmälan kan du ringa oss och rådgöra.

Länk till e-tjänsten, orosanmälan barn

Du når barn- och ungdomsenheten genom att ringa till Kontaktcenter på telefon, 08-581 690 00. Öppet måndag-torsdag 9-16, fredag 9-15. Lunchstängt 12-13.

Länk till e-tjänsten, orosanmälan vuxen

Du når Vuxenhetens mottagning genom att ringa till Kontaktcenter på telefon, 08-581 690 00.

Har du frågor om ekonomiskt bistånd kan du läsa mer här och kontakta biståndsenheten.

Här kan du komma i kontakt med Härnevimottagningen som vänder sig till personer med riskbruk-, missbruk- och beroendeproblematik.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp