Aktuellt i kommunen

Smittspridningen av covid-19 är omfattande i hela landet. Från den 18 december gäller nationella rekommendationer. Det är viktigt att vi alla tar vårt ansvar för att inte sprida smitta, ditt agerande är viktigt. Läs om gällande nationella föreskrifter på Folkhälsomyndighetens webbplats

Informationsikon. Illustration.

I och med de nationella föreskrifterna och skärpta allmänna råden påverkas många verksamheter inom Upplands-Bro kommun. Här kan du se vilka verksamheter och aktiviteter som berörs.

KULTUR OCH FRITID
senast uppdaterat den 15 januari.

Följande anpassningar gäller 18 januari - 24 januari med möjlighet till förlängning.

 • Biblioteken i Brohuset och Kungsängen är helt stängda för besök men erbjuder
  - Boken kommer
  - Take away
  - Utlåning/återlämning av media
 • Samtliga offentliga arrangemang ställs om till digitalt, ställs in eller flyttas fram.
 • Kulturskolans kursstart flyttas fram till vecka 4.
 • Simhallen är stängd.
 • Gymmet i Brohuset är stängt.
 • Inomhusanläggningarna är stängda.
 • Utomhusanläggningarna är öppna för användning av organiserad idrottsverksamhet och bokning.
 • Isbanan på Kungsängens IP är öppen för allmänhetens åkning.
 • Samlingssalar/matsalar/mötesplatser är stängda.
 • Samtliga lokaler för öppen ungdomsverksamhet är stängda men personalen arbetar med uppsökande verksamhet på fält och digitalt.

BARN OCH UTBILDNING
senast uppdaterat den 8 januari

 • Upplands-Brogymnasiet övergår från och med måndag 7 december till distansundervisning i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs mer på gymnasiets webbplats
 • Eleverna i kommunens högstadieskolor: Hagnässkolan, Broskolan och Ekhammarskolan, kommer att undervisas på plats i skolornas lokaler, efter beslut den 8 januari. Läs mer om bakgrunden till beslutet här.
 • Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.
 • Med anledning av att en hög andel av grundsärskolans medarbetare är frånvarande på grund av sjukdom har beslut fattats i samråd med Smittskydd Stockholm att hålla grundsärskolan på Ekhammar stängd under vecka 51. Samtliga vårdnadshavare har kontaktats personligen av medarbetare på skolan kring beslutet. Barn till föräldrar i samhällsviktig verksamhet kan vid behov komma att få undervisning och omsorg i skolan.
 • Grundskolor och förskolor har verksamheterna igång som vanligt.
 • Förskolorna kommer att ha mer verksamhet utomhus.
 • Öppna förskolan har öppnet vanliga öppettider. All verksamhet sker utomhus eller digitalt.

STÖD OCH OMSORG
senast uppdaterat den 22 december

 • Torget 4 och Florasalen är stängt.
 • Besöksstopp inom äldreomsorgen upphör den 22 december. Vi förstår att det finns en stor längtan att få träffa sina anhöriga och särskilt nu under de stundande helgerna. Vi vill trots det starkt avråda att besöka våra vård och omsorgsboende. Vi har alla ett ansvar för att skydda de sköra äldre som bor där.

  Om du trots allt planerar ett besök så uppmanar vi dig att följa de checklisan för rutiner som finns kopplat till besök på våra vård och omsorgsboende.
  Checklista för besök i vård- och omsorgsboende

  Här kan du läsa mer om vad som gäller inom äldreomsorgen
 • För att motverka smittspridning ställs sysselsättningen inom daglig verksamhet in under perioden 21 december 2020 till 10 januari 2021. Beslutet är fattat med anledning av rådande läge kring covid-19 och är en del av en samplanering inom socialkontorets verksamhetsområden. En individuell prövning görs och för deltagare med särskilda behov av verksamhet kommer detta att arrangeras.
 • På grund av det rådande läget med smittspridning avråder vi just nu anhöriga och besökare att besöka grupp- och servicebostäder.

När människor och familjer tvingas isolera sig för att undvika smittspridning kan det leda till stress, konflikter i hemmet och mindre stöd från vänner och släkt. Därför är det extra viktigt att du är uppmärksam och vågar se och fråga hur dina bekanta, vänner och grannar mår. Tänk särskilt på att se och fråga barn och ungdomar, för social isolering leder till större risk att de far illa.

Om du känner oro för ett barn eller en vuxen kan du alltid kontakta socialtjänsten för att göra en orosanmälan. Om du är osäker på om du vill göra en orosanmälan kan du ringa oss och rådgöra.

Länk till e-tjänsten, orosanmälan barn

Du når barn- och ungdomsenheten genom att ringa till Kontaktcenter på telefon, 08-581 690 00. Öppet måndag-torsdag 9-16, fredag 9-15. Lunchstängt 12-13.

Länk till e-tjänsten, orosanmälan vuxen

Du når Vuxenhetens mottagning genom att ringa till Kontaktcenter på telefon, 08-581 690 00.

Har du frågor om ekonomiskt bistånd kan du läsa mer här och kontakta biståndsenheten.

Här kan du komma i kontakt med Härnevimottagningen som vänder sig till personer med riskbruk-, missbruk- och beroendeproblematik.

AVFALL OCH ÅTERVINNING
senast uppdaterat 20 november

Tillfällig begränsning av antalet besökare på kretsloppscentralen

För att förhindra smittspridning behöver vi tillfälligt begränsa antalet besökare som samtidigt befinner sig på kretsloppscentralen.

Läs mer på kretsloppscentralens webbsida

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp