Aktuellt i kommunen

Smittspridningen av covid-19 är omfattande i hela landet. Från den 18 december 2020 gäller nationella rekommendationer. Den 23 februari 2021 förstärktes de lokala rekommendationerna.

Det är viktigt att vi alla tar vårt ansvar för att inte sprida smitta, ditt agerande är viktigt. Läs om gällande nationella föreskrifter på Folkhälsomyndighetens webbplats

Informationsikon. Illustration.

I och med de nationella föreskrifterna och skärpta allmänna råden påverkas många verksamheter inom Upplands-Bro kommun. Här kan du se vilka verksamheter och aktiviteter som berörs.

Den 23 februari presenterades nya rekommendationer gällande Stockholms län.

 • Använd alltid engångsmunskydd i kollektivtrafiken
 • Engångsmunskydd rekommenderas även i vissa inomhusmiljöer, till exempel i matbutiker och på apotek
 • Stark rekommendation till fortsatt distansarbete
 • Alla i ett hushåll rekommenderas stanna hemma om någon har symtom
 • Res bara om du måste – om du reser ska du göra det så smittsäkert som möjligt
 • Om du måste resa
  • Res bara om alla är helt symtomfria
  • Om någon får symtom på resmålet isolera samtliga och planera för hemresa och provtagning
  • Håll två meters avstånd till andra – även utomhus
  • Ha med handsprit och engångsmunskydd
  • Undvik sociala kontakter utanför de du bor med
  • Undvik att handla på resmålet – handla hemma
 • Om du reser utomlands
  • Efter hemkomst ska du och ditt ressällskap vara hemma 7 dagar. OBS! Planera för detta innan resa.
  • Provta dig dag 0 och dag 5.
 • Fortsatta viktiga råd
  • Begränsa antalet kontakter utanför det egna hushållet
  • Stanna hemma vid minsta symtom och beställ provtagning om symtomen håller i sig mer än 24 timmar
  • Om någon i hushållet har covid-19 ska alla stanna hemma i en vecka
  • Undvik köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel – handla på andra tider och vistas där så kort tid som möjligt

KULTUR OCH FRITID
senast uppdaterat den 19 februari.

Följande anpassningar gäller från den 25 januari. Restriktionerna/åtgärderna gäller tillsvidare.

 • Biblioteken i Brohuset och Kungsängen är helt stängda för besök men erbjuder
  - Boken kommer
  - Take away
  - Utlåning/återlämning av media
  - Verksamhet för barn och unga födda 2002 eller senare kan återstartas.
  - Verksamhet i samarbete med skolan kan återupptas.
 • Biografen kan återuppta sin verksamhet med begränsningen 8 personer i salongen.
 • Samtliga offentliga arrangemang ställs om till digitalt, ställs in eller flyttas fram.
 • Kulturskolans kurser startar med anpassningar av verksamheten efter gällande rekommendationer och lagstiftning. Orkestrar, ensembler och föreställningar/konserter är fortsatt inställda.
 • Simhallen är stängd för allmänheten men öppnas för organiserad föreningsverksamhet riktad till barn födda 2002 eller senare samt simskola och simundervisning för skolans verksamhet. Tidsbundna tränings- och simkort förlängs till dess att simhallen åter öppnar med ordinarie öppettider för allmänheten. Simhallen får användas av personer med behov av medicinsk rehab samt de som har motion på recept mot uppvisande av intyg.
 • Gymmet i Brohuset är stängt.
 • Inomhusanläggningarna återöppnas för organiserad föreningsverksamhet riktad till barn födda 2002 och senare.
 • Utomhusanläggningarna är öppna och bokningsbara för all organiserad föreningsverksamhet samt för spontanidrott.
 • Isbanan på Kungsängens IP är öppen men med begränsning i tid och antal personer på banan. Varje person ska boka sin åktid och ha biljetten med sig digitalt eller i utskrift. Det kostar inget att boka tid. Läs mer och boka här.
 • Samlingssalar/matsalar/mötesplatser är stängda.
 • Lokaler för öppen ungdomsverksamhet 12-15 år öppnas medan Bro:n fortsätter att hålla stängt. Bro:ns personal arbetar med uppsökande verksamhet på fält och digitalt.

BARN OCH UTBILDNING
senast uppdaterat den 1 mars

 • Förskolan Rönnbäret håller verksamheten stängd under perioden 24 februari till 3 mars. Anledning är ett utbrott av covid-19 på förskolan. Barn med särskilda omsorgsbehov samt barn till personer som arbetar inom samhällsviktiga sektorer erbjuds barnomsorg. Ytterligare information lämnas till berörda vårdnadshavare.
 • För att motverka smittspridning efter sportlovet har Upplands-Bro kommun beslutat att elever på högstadium och gymnasium har undervisning på distans under vecka 10.
  Detta är en följd av Region Stockholms uppmaning som presenterades tisdagen den 23 februari.

  Information om hur planering och upplägg kommer att se ut skickas via Vklass till berörda elever och vårdnadshavare inom kort. Där presenteras också information kring möjligheter för elever att hämta luncher för skoldagarna.
 • Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.
 • Grundskolor och förskolor har verksamheterna igång som vanligt.
 • Förskolorna kommer att ha mer verksamhet utomhus.
 • Öppna förskolan har öppnet vanliga öppettider. All verksamhet sker utomhus eller digitalt.

STÖD OCH OMSORG
senast uppdaterat den 22 december

 • Torget 4 och Florasalen är stängt.

När människor och familjer tvingas isolera sig för att undvika smittspridning kan det leda till stress, konflikter i hemmet och mindre stöd från vänner och släkt. Därför är det extra viktigt att du är uppmärksam och vågar se och fråga hur dina bekanta, vänner och grannar mår. Tänk särskilt på att se och fråga barn och ungdomar, för social isolering leder till större risk att de far illa.

Om du känner oro för ett barn eller en vuxen kan du alltid kontakta socialtjänsten för att göra en orosanmälan. Om du är osäker på om du vill göra en orosanmälan kan du ringa oss och rådgöra.

Länk till e-tjänsten, orosanmälan barn

Du når barn- och ungdomsenheten genom att ringa till Kontaktcenter på telefon, 08-581 690 00. Öppet måndag-torsdag 9-16, fredag 9-15. Lunchstängt 12-13.

Länk till e-tjänsten, orosanmälan vuxen

Du når Vuxenhetens mottagning genom att ringa till Kontaktcenter på telefon, 08-581 690 00.

Har du frågor om ekonomiskt bistånd kan du läsa mer här och kontakta biståndsenheten.

Här kan du komma i kontakt med Härnevimottagningen som vänder sig till personer med riskbruk-, missbruk- och beroendeproblematik.

AVFALL OCH ÅTERVINNING
senast uppdaterat 20 november

Tillfällig begränsning av antalet besökare på kretsloppscentralen

För att förhindra smittspridning behöver vi tillfälligt begränsa antalet besökare som samtidigt befinner sig på kretsloppscentralen.

Läs mer på kretsloppscentralens webbsida

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp