Försäkringar

Kommunen omfattas av en rad olika försäkringar. Här hittar du information om några av de vanligaste försäkringarna.

Olycksfallsförsäkring

Protector är det försäkringsbolag som hanterar olycksfallsskador i kommunen och omfattar bland annat skolelever i grund- och gymnasieskola, brukare inom äldreomsorg, och feriearbetande ungdomar. Exakt vad som ingår i försäkringen och vilka som omfattas hittar du i försäkringsbeskedet.

Olycksfallsförsäkring

Kommunförsäkring

Kommunförsäkringen är den generella försäkringen för hela kommunen och innehåller flera olika försäkringsdelar – bland annat egendomsförsäkring, allriskförsäkring och ansvarsförsäkring.

Kommunförsäkring

Fordonsförsäkring

Försäkringen omfattar de bilar och andra motorfordon som kommunen äger eller leasar.

Fordonsförsäkring

Frågor om försäkringar?

Kontaktcenter

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)