Försäkringar

Kommunen omfattas av en rad olika försäkringar. Här hittar du information om några av de vanligaste försäkringarna.

Olycksfallsförsäkring

Svedea är det försäkringsbolag som hanterar olycksfallsskador i kommunen och omfattar bland annat skolelever i grund- och gymnasieskola, brukare inom äldreomsorg, och feriearbetande ungdomar. Exakt vad som ingår i försäkringen och vilka som omfattas hittar du i försäkringsbeskedet.

Du gör din skadeanmälan via Svedea.

Här kan du läsa försäkringsbeskedet - Kollektiv Olycksfallsförsäkring för
Upplands-Bro kommun.

Här kan du läsa försäkringsbrevet.

Kommunförsäkring

Kommunförsäkringen är den generella försäkringen för hela kommunen och innehåller flera olika försäkringsdelar – bland annat egendomsförsäkring, allriskförsäkring och ansvarsförsäkring. Försäkringsbolaget är Protector.

Du kan läsa om kommunens försäkringsavtal på Protectors hemsida.

Fordonsförsäkring

Försäkringen omfattar de bilar och andra motorfordon som kommunen äger eller leasar. Försäkringsbolaget är Protector.

Du kan läsa om kommunens fordonsförsäkring på Protectors hemsida.

Här kan du läsa försäkringsavtalet för fordon.

Har du frågor om försäkringar så kan du kontakta kommunens kontaktcenter. Du kan använda något utav våra e-tjänster, mejla in eller ring oss.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp