Finskt förvaltningsområde

Upplands-Bro ingår i det finska förvaltningsområdet, vilket innebär att de som bor i kommunen och talar finska till vardags också ska kunna göra det när man kontaktar kommunen. Den rättigheten är fastslagen i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Karta

Kommunen får statsbidrag för att förbättra finskspråkigas möjligheter till kontakt med kommunen och ge dem bättre service. Det innebär bland annat att finsktalande har rätt att helt eller delvis få förskola eller äldreomsorg på finska vid efterfrågan. Under 2014 öppnades en avdelning med finskspråkig inriktning på Norrgården, en av kommunens äldreboenden. Kommunen har även en finskspråkig ungdomsstödjare som arbetar tillsammans med skolan och med individ- och familjeomsorgen. Ungdomsstödjaren arbetar bland annat med förebyggande arbete i ungdomsmiljöer.

Man ska också kunna använda sitt modersmål när man skriver, ringer eller på annat sätt kontaktar kommunen. Behovet av att kommunicera med finskspråkiga medborgare är stort i kommunen. Det märker inte minst Linda som är finsktalande i kommunens kontaktcenter.

– Många blir jätteglada när de upptäcker att de kan prata finska med mig. Det gäller inte minst äldre personer. Det handlar ofta om vardagsproblem som vart man vänder sig för att få hjälp i en viss fråga.

I receptionen finns också en egen hylla med informationsmaterial på finska.

Vid mer information kan du kontakta:

Kontaktcenter på 08-581 69000
kommun@upplands-bro.se


Upplands-Bron kunta kuuluu suomenkieliseen hallintoalueeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että suomenkielisillä kuntalaisilla on lailla suojattu oikeus puhua äidinkieltään asioidessaan kunnan virastossa.

Kunta saa valtionapua voidakseen parantaa suomenkielisten asukkaittensa mahdollisuutta käyttää äidinkieltään ollessaan yhteydessä kunnan viranomaisiin ja myös parantaa kunnan palveluja suomenkielisille. Tämä tarkoittaa muunmuassa sitä, että kunnan on taattava suomenkielisille kuntalaisille esikoulu ja vanhustenhoito, joko osittain tai kokonaan suomeksi. Suomenkielisillä asukkailla on mahdollisuus käyttää äidinkieltään ollessaan yhteydessä kunnan viranomaisiin kirjeitse, puhelimitse tai henkilökohtaisissa tapaamisissa.

Upplands-Bron kunnan projektityöntekijä kartoittaa suomenkielisten palvelujen tarpeita. Kunnassa on myös suomenkielinen sosiaaliohjaaja joka tekee yhteistyötä koulun sekä henkilö- ja perhehuollon parissa.  Sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu muunmuassa ennalta ehkäisevää suojelutyötä nuorison piirissä.

Kunnantalon suomenkielisellä puhelunvälittäjällä ja asiakaspalvelijalla Linda on kokemusta siitä että suomenkielisiä palveluja tarvitaan kunnassa.

– Monet asiakkaat ja erikoisest vanhukset ilostuvat suuresti kun he voivat puhua suomea kanssani.  Kyseessä on usein arkisista asioista kuten esimerkiksi mihin he voivat kääntyä saadakseen apua johonkin määrättyyn asiaan. Äskettäin kyseli eräs henkilö esimerkiksi miten voi äänestää suomen presidenttivaaleissa.

Linda auttaa myös yksinkertaisemmissa käännöstehtävissä.

Kunta tulee kääntämään erinäisiä tiedotteisa suomeksi.

Halutessasi enemmän tietoa ota yhteys:

Kontaktcenter på  08-581 69000
kommun@upplands-bro.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)