Betalningssätt

Det finns olika sätt att betala dina fakturor till oss. Uppgifterna för vad fakturan avser besvaras av respektive kontor som framgår i fakturans övre del. Kontakta i första hand handläggaren som står på fakturan om du har frågor om vad fakturan avser eller om din betalning.

Upplands-Bro kommun använder bankgiro för in- och utbetalningar. På fakturor som kommer från kommunen finns en bankgiroavi. På den står bankgironummer och OCR-nummer. Dessa ska användas vid betalning.

Vid övriga betalningar används bankgironummer 5420-3674. Det är då mycket viktigt att specificera med referens. Bankgironummer 5093-0155 används för betalning av vatten- och avloppsfakturor.

Vid betalning från utlandet används Kommunens IBAN: SE9080000830550038392494 och BIC/SWIFT: SWEDSESS

Kommunens organisationsnummer är 212000-0100.

Kommunens VAT-nummer är SE212000010001.

Autogiro

En stor del av kommunens fakturor kan betalas via autogiro. det kan exempelvis vara barnomsorgen, äldreomsorgen, vatten & avlopp och tomträtter. Om du vill ha autogiro behöver du fylla i en blankett om medgivande. Det går således inte att ansöka via internetbanken direkt. Autogiro är ett medgivande om att pengar för dina betalningar kommer att tas från ditt bankkonto. Skriv ut och fyll i blanketten nedan och skicka den till:

Upplands-Bro kommun
Ekonomiavdelningen
196 81 Kungsängen

Du kan även beställa blanketten per telefon eller e-post, kontakta kommunens kontaktcenter på 08-581 690 00.

Betala med e-faktura

E-faktura från kommunen minskar pappersförbrukningen och gör fakturadistributionen klimatsmart. Så här gör du för att få e-faktura:

Du anmäler att du vill ha e-faktura från Upplands-Bro kommun på din internetbank. Vid anmälan anger du ditt kundnummer som står på fakturan. Informationen återfinns längst upp till höger på pappersfakturan. Det är bra om du har den senaste pappersfakturan framför dig så att alla uppgifter blir rätt ifyllda.

När din anmälan är mottagen och registrerad hos Upplands-Bro kommun kommer dina fakturor därefter att skickas till din internetbank som e-fakturor. I och med detta skickas ingen pappersfaktura till dig. Tänk på att du kan behöva göra flera anmälningar till e-faktura. Om du får fakturor för flera tjänster/varor från oss (till exempel barnomsorg, äldreomsorg, va-avgift, avfall) måste du i dagsläget anmäla att du vill ha e-faktura för varje tjänst som du får fakturor från. Du har olika kundnummer för olika tjänster/varor.

Det kostar inget att få e-faktura och du får dessutom fakturan snabbare och all betalningsinformation är redan ifylld i internetbanken, vilket säkerställer att betalningen blir rätt.

Det går att betala e-fakturor för en annan person än fakturamottagaren, exempelvis för att betala fakturor för make/ maka/ sambo. Om det är en annan person än bankkontoinnehavaren som är fakturamottagare, ska dennes personnummer och kundnummer anges på anmälningssidan.

Avanmäl e-faktura

Om du inte längre vill ha e-faktura från Upplands-Bro kommun gör du avanmälan på din internetbank. Avanmälan gäller för alla dina e-fakturor hos Upplands-Bro kommun.

Faktura till kommunen från leverantör


Faktureringsadress för pappersfakturor:

Upplands-Bro kommun
Ansvarskod (4-7 siffror)
Box 398
737 26 Fagersta

eller

PDF-faktura som ska skickas till: fakturor@upplands-bro.se

Bifoga pdf-filen i mailet, om man har flera fakturor ska ett mail per pdf-faktura skickas. Innehåller fakturan bilagor ska dessa ingå i pdf-filen, inte som separata filer. Skriv ”Faktura” i rubrikraden/ämnesraden.

Fakturan ska alltid  ha en referenskod som är fyra till åtta siffror lång. Referenskod anges av beställaren. För att vi ska godkänna fakturan ska den innehålla följande information:

  • Referenskod (om möjligt använd fältet Er referens)
  • Fakturabelopp
  • Momsbelopp
  • Bankgironummer, plusgironummer eller bankkonto
  • Fakturadatum
  • Förfallodag och betalningsvillkor (Betalningsvillkor är 30 dagar om inte annat avtalats före faktureringen)
  • Fakturanummer/ Ocr-nummer
  • Organisationsnummer/VAT-nummer
  • När organisationsnumret är ett personnummer ska fakturan innehålla information om att F-skatt finns/inte finns.
  • Specifikation vad fakturan avser

Fakturor i PDF-format

Kommunen kan ta emot fakturor i pdf-format via mail. PDF-fakturan ska skickas till: fakturor@upplands-bro.se

Bifoga pdf-filen i mailet. Om du har flera fakturor ska ett mail per pdf-faktura skickas. Innehåller fakturan bilagor ska dessa ingå i pdf-filen och inte som separata filer. Skriv ”Faktura” i rubrikraden/ ämnesraden.

Någon ytterligare information i mailet behövs inte. Resten av den information som vi behöver för att hantera fakturan finns i pdf-filen. Se ovan vad en fullständig faktura ska innehålla. Referenskod ska alltid anges.

Elektronisk faktura

Vill du skicka en elektronisk faktura? Kontakta oss på ekonomi.fragor@upplands-bro.se

Text

Upp