Digitala Upplands-Bro

I Upplands-Bro kommun betyder digitalisering att använda teknik för att förnya, förenkla och förbättra arbetet till nytta för invånarna. Det är människorna som står i fokus.
Visste du att…

Husbil i solnedgång

... befolkningen i Upplands-Bro har ökat med 7000 personer de senaste tio åren? År 2020 blev vi fler än 30 000 Upplands-Broare, det ställer höga krav på kommunens verksamheter. Kommunens mål är en effektiv organisation med bra och individanpassade välfärdstjänster.

... Upplands-Bro kommun arbetar enligt principen "digitalt först"? Det innbär att teknik ska användas där och när den gör nytta, för individen och för verksamheten.

... kommunen lanserade över 100 e-tjänster på bara ett år? De sparar mycket tid och arbete för både personal och invånare.

... Upplands-Bro var den första kommunen i landet att använda sig av den sociala AI-roboten Tengai, som ett verktyg i arbetet med fördomsfri rekrytering?

... kommunen med hjälp av trygghetskameror genomför trygga tillsyner hos äldre varje natt – utan att behöva störa de äldres sömn.

... genom att använda kommunens e-tjänstplattform kreativt så kunde över 25 000 luncher från lokala restauranger distribueras till gymnasieelever under pandemin? Ett stöd för såväl eleverna som för småföretagen i kommunen.

... kommunen satsar på innovation? Vid Lillsjön byggs en friluftsgård upp, med en plattform för testverksamhet av IoT-tjänster (Internet of Things).

... IKT är en förkortning för informations- och kommunikationsteknik. Begreppet används ofta inom förskola och skola.

... Upplands-Bro har en egen IKT-strategi för utbildningsverksamheterna. Under hösten 2018 inleddes ett förstärkt arbete med att skapa en röd tråd från förskola till gymnasium där likvärdighet och tillgänglighet står i fokus.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp