Digital strategi

Med hjälp av digitaliseringens möjligheter ska vi ge kommunen förutsättningar för en effektiv verksamhet med hög kvalitet och god
service som skapar största möjliga nytta för invånare, näringsliv och besökare. Vår digitaliseringsstrategi beskriver resan.

Litet barn med armpuffar badar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp