Årets Upplands-Broare

En gång om året utser Upplands-Bro kommun Årets Upplands-Broare. Priset infördes 2005 och delades ut första gången 2006, till Annika Sörenstam. Sedan 2012 är det allmänheten som nominerar kandidater till priset.

Sharmarke Elmi

Sharmarke Elmi är årets Upplands-Broare 2016. Foto: Ulf Rask

Priset ska gå till en person eller flera personer som varit en god förebild för andra inom och/eller utanför Upplands-Bro kommun. Personen eller personerna som får priset ska vara boende, arbeta eller på annat sätt vara verksam eller verksamma i kommunen den dag nominering till priset sker. 

Nominering

Nominering sker genom att kommuninvånarna i Upplands-Bro kommun får skicka eller lämna in förslag till kommunen på personer de tycker ska få priset. I förslaget ska det finnas den nominerades fullständiga namn och adress och en motivering till varför personen ska tilldelas priset.

Lämna din nominering i kontaktcenter i kommunhuset i Kungsängen eller skicka in den till: kommun@upplands-bro.se

Senast 16 september 2019 behöver vi din nominering.

Beslut

Kommunfullmäktiges presidium, som består av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande, beslutar vem som ska få utmärkelsen Årets Upplands-Broare bland de nominerade.

Utdelning

Den person (eller de personer) som utnämns till Årets Upplands-Broare kontaktas innan den formella utnämningen. Anledningen är att personen ska ha möjlighet att tacka nej till priset.

Prisutdelningen är en årligen återkommande händelse och utmärkelsen delas ut i samband med Kommunfullmäktiges första sammanträde på hösten.

Utmärkelsen Årets Upplands-Broare är inte kopplat till en prestation under någon specifik tidsperiod.

Utmärkelse

Utmärkelsen till Årets Upplands-Broare bör vara ett konstföremål med anknytning till kommunen och utformat av en lokal konstnär. Summan för priset bör inte överstiga 5 000 kr.

Sedan 2012 är det allmänheten som nominerar kandidater till priset.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp