Advokatjouren

Advokatjouren är en kostnadsfri mottagning där en advokat hjälper dig med en första genomgång av ditt problem. Du får råd om vart du kan vända dig för att få eventuell fortsatt hjälp.

En konsultation på Advokatjouren kostar ingenting.

Tips på hur du går vidare

Du kan inte beställa tid. Du får, om du vill, vara anonym. Vid konsultationen får du samtala med en advokat i cirka 15 minuter. Advokaten kan inte på den korta tiden upprätta handlingar eller vidta några andra direkta åtgärder. Men du får tips om hur du kan gå vidare!

Advokatjouren har ingen telefonrådgivning, utan erbjuder personlig konsultation på angiven tid och plats. Advokaten ställer upp på sin fritid och får ingen ersättning.

Kommunhuset i Kungsängen

Verksamheten startar den 2 februari och därefter kommer en advokat finnas på plats varannan tisdagar, jämna veckor, klockan 15.30-17.30.

Rådgivningen sker i ett avskilt rum vid Kontaktcenter i kommunhuset i Kungsängen.

Besöksadress: Furuhällsplan 1.

När du kommer till kommunhuset får du en nummerlapp och väntar på att ditt nummer ropas upp. Efter kl. 16.30 sker in- och utpassage via kulturhusets entré.

Brohuset i Bro

Verksamheten startar den 11 februari. Advokat kommer även att finnas på den 10 mars, 7 april, 5 maj, 2 juni klockan 15.30-17.30.

Besöksadress: Bro centrum 1

Advokatjouren

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)