Trygghetsvandring

Har du synpunkter eller förslag på hur din närmiljö kan förbättras? Upplands-Bro kommun arrangerar varje år trygghetsvandringar - där kommunen tillsammans med dig genomför en promenad i ditt närområde. Du får möjlighet att peka ut och komma med synpunkter på hur ditt område kan förbättras för ökad trygghet.

Dålig belysning, vidväxta buskage och klotter, otrygghetsskapande samlingar av människor etc, gör att vår närmiljö kan upplevas som mer otrygg. Trygghetsvandringarna är en möjlighet för dig att påpeka för kommunen vad du tycker behöver åtgärdas för att din närmiljö ska kännas tryggare.

Resultatet av vandringarna blir underlag för förändringar och förbättringar som kommunen eller andra ansvariga aktörer genomför.

Exempel på saker att förbättra

  • Trasig/dålig belysning
  • Klotter
  • Buskar och träd
  • Trasiga bänkar
  • Otydlig skyltning
  • Dålig sikt/insyn
  • Andra typer av förbättringar som du föreslår

Många aktörer och perspektiv

Kommunens ambition är att du tillsammans med så många berörda parter som möjligt ska delta. Förutom tjänstemän från kommunen kommer exempelvis polisen, räddningstjänsten, bostadsbolag, PRO och grannstödsförare att delta i vandringarna.

Trygghetsvandringarna sker alltid kvällstid och under vår eller höst, då en del av förbättringsmöjligheterna bäst uppfattas i mörker.

Trygghetsvandringar 2022

  • 6 april: Bro
  • 15 september: Kungsängen
  • 13 oktober: Brunna

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp