Fältgruppen

Fältgruppen i Upplands-Bro består av fyra fältassistenter som arbetar uppsökande med socialt förebyggande arbete, primärt bland ungdomar mellan 13–18 år.

Två män och en kvinna på Bro torg.

Steven Kiabi, Malin Grentzelius och Sharmarke Elmi är tre av fyra fältassistenter i kommunen.

Fältgruppens arbete innebär bland annat att vi träffar unga på deras mötesplatser, till exempel skolor, fritidsgårdar och populära samlingsplatser, för att få kunskap, kontakt och gemensamma upplevelser. Genom att arbeta brett uppsökande i hela ungdomsgruppen ser vi i fältgruppen vilka behov som finns för att förbättra ungdomars uppväxtvillkor.

Dessutom möter vi de ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt och ser vilka behov som dessa unga har. Den trygga och hållbara relation som skapas kan möjliggöra för oss fältassistenter att stötta ungdomen, och ger möjlighet till motivation och förändring.

Fältassistenterna, eller fältarna som vi också kallas, arbetar på vardagar, eftermiddagar och helgkvällar. Fältarna finns även på sociala medier och internet för att hålla kontakt med ungdomar och hålla oss uppdaterade. Fältgruppen tillhör Trygghets- och preventionsenheten och har fokus på förebyggande insatser som skapar en social trygghet.

Så kan vi hjälpa

För dig som är ung:

Genom en god relation till ungdomar arbetar vi förebyggande med bland annat samtal, stöd, projekt och insatser. Vi har ett barnrättsperspektiv och har alltid barnets/den unges bästa i fokus. Det innebär att vi jobbar tillsammans med ungdomar för att hitta lösningar till problem som uppstår. Fältarbete bygger på frivilliga relationer och arbetet bedrivs utifrån ungdomars egna villkor.

Vi har även anmälningsplikt för att säkerställa att de ungdomar vi ser i svåra situationer får den hjälp och stöd de behöver.

Du kan vända dig till fältgruppen och bland annat prata om:

 • oro för dig själv eller någon annan.
 • familj och vänner.
 • skola och framtid.
 • du vill ha större inflytande i din vardag.
 • ensamhet och vänskap.
 • sorg och saknad.
 • olika former av våld.
 • alkohol och andra droger.
 • kärlek och sexualitet.
 • psykisk ohälsa.
 • du har andra funderingar och inte vet
  vart du ska vända dig.

För dig som är förälder:

Föräldrar är viktiga! Fältgruppen kontaktar föräldrar/vårdnadshavare om vi blir oroade för en ungdom. Detta gör vi för att tidigt uppmärksamma och engagera föräldrar så att vi tillsammans kan arbeta för barnets/den unges bästa.

Vi håller även föreläsningar för att hålla föräldrar informerade om och involverade i de ungas sammanhang. Dessa föreläsningar kan bland annat handla om ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak), psykisk ohälsa eller olika former av våld. Vi har gärna en kontinuerlig dialog med föräldrar för att inkludera dem i vårt arbete.

Du kan vända dig till fältgruppen och bland annat prata om:

 • du är orolig för din tonåring.
 • din tonåring är ute och rör sig i fel kretsar.
 • du har frågor kring droger och kriminalitet.
 • du har andra funderingar och inte vet
  vart du ska vända dig.

Välkommen att kontakta oss i fältgruppen!

Telefon

Fälttelefon: 072-178 84 07

(Bemannad telefon under arbetstiderna)

Måndag, tisdag, torsdag kl. 8–16
Onsdag kl. 8-22

Fredag kl. 8–00.30
Lördag kl. 16.30–00.30

Sociala medier

Instagram, faltgruppenupplandsbro

https://www.instagram.com/faltgruppenupplandsbro/

E-post

faltgruppen@upplands-bro.se

Besöksadress

Trygghetscenter i Brohuset
Bro centrum 1

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp