Stöd till unga brottsutsatta och vittnen

Stödcentrum Nordväst vänder sig till ungdomar i åldern 10-21 år som blivit utsatta för eller som är vittnen till ett brott. Även anhöriga har möjlighet att få hjälp och stöd. Verksamheten är ett samarbete mellan Upplands-Bro kommun, Polisen och sju andra nordväst-kommuner.

I verksamheten arbetar kuratorer som är specialiserade på brottsutsatthet och har god kunskap om rättsprocessen samt lång erfarenhet av att samtala med brottsdrabbade. Här finns möjlighet att prata om tankar och funderingar kring brottshändelsen och hur det har blivit efteråt.

Stödsamtal

Samtalen utgår från vad den unga själv vill prata om i anknytning till brottet. Målet är att ge stöd i att formulera tankar, att se den egna kapaciteten och att få hjälp att gå vidare i livet.

Praktiskt stöd

Stödcentrum kan ge unga stöd i kontakten med exempelvis polis, målsägandebiträde och åklagarmyndighet och få information om ersättningsmöjligheter.

Rättegångsstöd

Stödcentrum förbereder brottsutsatta och vittnen inför en rättegång genom att exempelvis besöka en rättegångssal och samtala kring hur en rättsprocess går till. De kan även följa med som stöd vid rättegången.

Anhörigstöd

När någon i familjen utsätts för ett brott påverkar det ofta hela familjen. Närstående kan höra av sig med sina frågor och funderingar för att få råd och stöd.

Medling vid brott

Stödcentrum medlar i ärenden där den som begått brottet är mellan 12-21 år.

Medling vid brott är en frivillig möjlighet till kommunikation mellan en ungdom som begått brott och den som utsatts för brottet. Medlingen leds och förbereds av en opartisk och utbildad medlare som ger stöd till båda parter. Medlaren har tystnadsplikt.

Du kan själv ta initiativ till medling genom att ta kontakt med utredare hos polisen, socialsekreterare, frivårdsinspektör eller direkt med Stödcentrums medlingsverksamhet.

Kontakt

Stödcentrum finns i polisens lokaler i Sollentuna, Järfälla och Solna.

www.stodcentrumnordvast.se

Telefon 010-444 05 50

stodcentrum@sigtuna.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp