Samverkan med polisen

Upplands-Bro kommun och polisen i lokalpolisområdet Järfälla/ Upplands-Bro kommun har tecknat en gemensam överenskommelse gällande ökad trygghet och säkerhet för ett hållbart Upplands-Bro. Brottsligheten ska minska och tryggheten ska öka och inriktningen för samarbetet är en tätare samverkan, ökad polisiär personaltäthet och tydliga samverkansområden.

Samverkansöverenskommelse med polisen för 2020-2021

Polisen och kommunen har efter framtagande av en gemensam lokal lägesbild prioriterat följande samverkansområden:

  • Förstärkt kapacitet och övergripande gemensam målbild
  • Ett tryggt Upplands-Bro, inget utsatt område
  • Trygghet på offentlig plats
  • Arbete med ungdomar i riskzon
  • Inbrott i bostad
  • Våldsbejakande extremism
  • Trygghetscenter
  • Vapen och dödligt våld
  • Insatser mot droghandel och öppna drogscener
  • Insatser mot gängkriminalitet och organiserad brottslighet

Insatser ska genomföras, följas upp och ersättas i takt med att arbetet fortskrider enligt åtgärdsplan för arbetet.

Upp