Social hållbarhet

Vad är social hållbarhet och varför arbetar Upplands-Bro med det? Det korta svaret är att social hållbarhet är kittet i samhället, det som skapar känslan av samhörighet och gemenskap, det som fångar upp dem som behöver stöttning, det som ger den lilla guldkanten på vardagen.

Inom Upplands-Bro kommun finns många olika verksamheter som tillsamman bidrar till den social hållbarheten. Bland dessa verksamheter finns sådana som drivs av kommunen, dels verksamheter som driva av ideella föreningar eller privata företag. Tillsammans gör vi nytta för invånarna.

Bland annat finns den förebyggande enheten för äldre som bland annat engagerar volontärer till diverse olika verksamheter. Som volontär kan du exempelvis delta vid språkcaféer där nyanlända ges en möjlighet att prata svenska och etablera kontakter i samhället. Volontärer kan också besöka äldreboende och läsa tillsammans de boende, vara promenadsällskap, besöka någon som känner sig ensam eller vara fikasällskap.

En annan form av social hållbarhet är det Trygghetcenter som öppnades i Brohuset i februari 2020. Syftet med Trygghetscenter är att öka samverkan mellan aktörer och vara ett nav för trygghetsarbetet. Hit kan även kommuninvånare vända sig för att komma i kontakt med verksamheten.

Ytterligare en form av social hållbarhet är strävan efter att inkludera barn och ungdomar som utreds av socialtjänsten i de utredningar som görs. Att låta barnet/ungdomen komma till tals kring sin situation och ges möjlighet att till fullo förstå vad som sker i utredningens olika steg. I Upplands-Bro kommun finns en egenutvecklad metod där barnet står i fokus. Metoden kallas min utredning och har nyligen kompletterats med en specialanpassad version för ungdomar.

Social hållbarhet är också det som hittas i Öppna förskolans verksamhet, i mötet mellan medarbetare på Ungdomsmottagningen och besökande ungdomar, den utveckling som kommer ur föräldrastödsgruppers gemensamma arbete eller den verksamhet som bedrivs inom till exempel Kulturskolan.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp